(TBMK) - Sáng 27/8, huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện (1/9/1999 - 1/9/2019).

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ban, sở, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng nhân dân và cán bộ huyện Khoái Châu

Sau 20 năm tái lập, huyện Khoái Châu đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 11%; thu ngân sách tăng hơn 111 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Hiện nay, diện tích cây đặc sản, cây thế mạnh của huyện là 3.545 ha; mức thu bình quân trên 01 ha đất canh tác tăng 6,48 lần so với năm 1999. Nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho thu nhập cao, từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/ha/năm.

Từ một huyện thuần nông, năm 1999 chưa có dự án đầu tư vào địa bàn, đến nay huyện Khoái Châu đã thu hút được 102 dự án đầu tư; có 67 dự án đi vào hoạt động hiệu quả. Trên địa bàn huyện đã hình thành cụm công nghiệp (CCN) Tân Dân, CCN Đông Khoái Châu. Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp năm 2000 đạt 42 tỷ 240 triệu đồng, đến năm 2018 đạt 2.668 tỷ đồng, tăng hơn 63 lần.

Toàn huyện đã có 22/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, phát huy lợi thế từng vùng, từng ngành.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội của huyện có nhiều tiến bộ. Toàn huyện hiện có 37/75 trường học đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, y tế được tăng cường về số lượng và chất lượng, đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, quốc phòng – quân sự địa phương được thực hiện toàn diện. Bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn theo hướng tinh giảm, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành quản lý xã hội…

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà huyện Khoái Châu đã đạt được 20 năm qua; đồng thời đề nghị huyện Khoái Châu cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, đổi mới và sáng tạo. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, khai thác hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Quản lý và thực hiện tốt các quy hoạch đã được phê duyệt. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để triển khai thuận lợi các dự án trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, dự án phát triển ngành nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng NTM. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch sinh thái và du lịch tâm linh trên cơ sở huy động nguồn lực xã hội phát triển các dịch vụ về văn hóa, thể thao, du lịch. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ các bước để tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng nhân dân và cán bộ huyện Khoái Châu vì có thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Authors