TBMK – Chiều 11/7, tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XI đã bầu đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia H’Drai giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Trước đó, tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Đức Tuy – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã nhận nhiệm vụ mới và miễn nhiệm các đồng chí: Nguyễn Văn Bảy – nguyên Giám đốc Sở Tư pháp; Phạm Ngọc Khanh – Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh thanh tra tỉnh; Phạm Thị Trung – Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thôi làm Ủy viên UBND tỉnh, đã nhận nhiệm vụ mới.

BÁO THỜI BÁO MÊKONG
Đ/c Nguyễn Văn Hùng. bí thư tỉnh ủy, chủ tọa kỳ họp tặng hoa chúc mừng các đồng chí trên cương vị mới.

HĐND tỉnh cũng đã bầu bổ sung các đồng chí: Nguyễn Văn Bình – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; A Vượng – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; Phạm Đình Thanh – Giám đốc Sở Tư pháp làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

                                                                                       Trọng Tâm

Authors