Kinh tế Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019 có những con số ấn tượng như cán cân thương mại xuất siêu 3,4 tỷ USD; CPI bình quân tăng thấp nhất 3 năm qua...

Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số

 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 1.
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 2.
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 3.
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 4.
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 5.
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 6.
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 7.
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 8.
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 9.
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 10.
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 11.
 Kinh tế 8 tháng đầu năm 2019 qua các con số - Ảnh 12.

Theo Đào Hưng

Authors