(TBMK) - Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (XD NTM), huyện Kim Bôi - tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của người dân ngày càng được nâng nên, đó là điều kiện thuận lợi để Kim Bôi tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, vượt qua nhiều khó khăn, huyện Kim Bôi đã có 06 xã đạt chuẩn NTM, năm 2019 huyện phấn đấu thêm 02 xã đạt chuẩn NTM, đây sẽ là động lực để Kim Bôi triển khai thực hiện thắng lợi Chương trình này.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019, từ các nguồn vốn lồng ghép và vận động nguồn lực trong nhân dân, huyện Kim Bôi thực hiện xây dựng hơn 7,2km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa 4,8km kênh mương; xây dựng, sửa chữa 32 trường học các cấp; xây dựng chuyển tiếp 4 trạm Y tế mới; xây mới 4 nhà Văn hóa xã… đã hỗ trợ rất nhiều cho các xã trong XD NTM. Song song với công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, việc đầu tư các chương trình, đề án phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được huyện triển khai chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp đến từng vùng nông thôn. Đây được xem là chìa khóa giúp nông dân làm chủ kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, chủ động triển khai các mô hình phù hợp để có mức thu nhập ổn định, đảm bảo chất lượng cuộc sống. Nhiều mô hình chuỗi liên kết sản xuất có giá trị cao như: Chuỗi cây ăn quả có múi 149ha; chuỗi trồng cây lấy hạt trên 129,5ha; chuỗi Ngô ngọt 174,5ha; chuỗi Dưa Chuột Nhật 15,3ha; chuỗi sản xuất cây dược liệu 29,1ha; chuỗi Chanh Leo 32,8ha… đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Kim Bôi.

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa của người dân nông thôn lồng ghép với công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào XD NTM nổi bật như: Đoàn viên, thanh niên, thiếu niên cùng nhau tham gia ngày thứ 7 NTM, thu hút trên 350 đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia; Hội Phụ nữ huyện Kim Bôi tuyên truyền, vận động, xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với chương trình XD NTM; cùng với việc đào hố xử lý rác thải tại gia đình, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, thu gom rác thải đúng nơi quy định, xây dựng trên 100 đoạn đường xanh, sạch, đẹp do phụ nữ tự quản… Huyện Kim Bôi hiện có 27.100/ 27.100 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, 159/159 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa, 100% khu dân cư đăng ký tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”….

Trạm Y tế xã Sơn Thủy – huyện Kim Bôi

Năm 2019, huyện Kim Bôi phấn đấu xây dựng xã Kim Bôi và xã Sơn Thủy đạt chuẩn NTM. Đến nay, xã Kim Bôi đạt 16/19 tiêu chí, xã Sơn Thủy đạt 17/19 tiêu chí, để 2 xã đạt chuẩn NTM đúng kế hoạch đề ra, thời gian tới, bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về XD NTM, huyện chú trọng tận dụng tối đa các thế mạnh của từng địa phương để nâng cao thu nhập và giảm hộ nghèo trong nhân dân; bố trí nguồn đầu tư công để các trường hoàn thiện cơ sở vật chất trình tỉnh xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành nhà văn hóa xã, khu thể thao xã….

Cùng với những kết quả đạt được trong công tác XD NTM, Kim Bôi còn gặp nhiều khó khăn ở một số địa phương về công tác chỉ đạo, điều hành chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu kiểm tra đôn đốc; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt hoặc đạt ở mức độ thấp nhưng các địa phương không có giải pháp, kế hoạch cụ thể thực hiện. Một số xã cảnh quan, môi trường nông thôn chưa đảm bảo “xanh – sạch – đẹp”. Tiến độ một số công trình, dự án được đầu tư xây dựng từ các Chương trình, dự án khác thực hiện tại một số xã còn chậm…

Đến hết ngày 24/6/2019, huyện Kim Bôi đạt bình quân 13,5 tiêu chí/ xã. Với kết quả trên cùng sự đồng sức, đồng lòng của lãnh đạo và nhân dân, huyện Kim Bôi sẽ sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM trong một ngày không xa.

Authors