(TBMK) - Đến hết tháng 8 năm nay, cả nước có khoảng 449 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện…

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ước đến ngày 31/8/2019, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trên cả nước khoảng 14,83 triệu người; BHXH tự nguyện khoảng 449 nghìn người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) khoảng 14,696 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khoảng 13 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đã đạt khoảng 85 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,6% dân số.

Tính đến 31/8/2019, số người tham gia BHXH tự nguyện cả nước ước đạt khoảng 449 nghìn người

Trong tháng 8, toàn ngành BHXH thu được 30.912 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 8/2019 toàn ngành thu 231.200 tỷ đồng, đạt 64,3% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHXH 155.583 tỷ đồng, thu bảo hiểm TNLĐ-BNN 3.082 tỷ đồng, thu BHTN 11.560 tỷ đồng, thu BHYT 60.974 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 8/2019, toàn ngành BHXH phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết cho 60.500 người hưởng chế độ BHTN (trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề). Lũy kế 8 tháng đầu năm, giải quyết cho 544.062 người hưởng chế độ BHTN.

Authors