(TBMK) – Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã có buổi làm việc với Đoàn khảo sát về kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) về ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân” do đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn.

Trưởng đoàn khảo sát, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đ/chí Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, công tác phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được những kết quả nhất định, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân đối với việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Việc thực hiện công tác phối hợp đã giúp cấp ủy các cấp xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; thông tin về các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ được cung cấp đầy đủ, kịp thời, nhất là việc tổ chức họp báo định kỳ của Bộ đã được các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm, ghi nhận. Thông qua đó, đã kịp thời định hướng dư luận, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương nắm bắt và thông tin chính xác, đầy đủ về chủ trương, kế hoạch và chương trình, dự án của Bộ. Bên cạnh đó, công tác phối hợp trong việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, diễn biến phức tạp đã góp phần tích cực trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Từ đó, đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn khảo sát, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Xây dựng trong việc chủ động phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân một cách sâu sát, đạt hiệu quả. Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị Bộ Xây dựng sớm xây dựng Chương trình phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành Xây dựng giai đoạn 2019 – 2025.

P/V

Authors