TBMK – Thực hiện Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô. Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TC ĐBVN) thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm và xử lý vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình tháng 07/2018 như sau:

Về tình hình truyền dữ liệu: Kết quả thống kê tháng 07/2018 bình quân có 67,85% tổng số
phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục ĐBVN.

Về tình hình vi phạm tốc độ xe chạy của các địa phương: Tháng 07/2018: trên toàn quốc
có tổng số 445.583 lần vi phạm tốc độ; tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,22 lần/1.000km (tăng 13,99% so với tháng 06/2018). Luỹ kế đến hết tháng 07/2018 trên cả nước có tổng số 1.425.562 lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,179 lần/1.000km, tăng 115,66% so với cùng kỳ năm 2017.

Về tình hình xử lý vi phạm: Trong tháng 07/2018 trên toàn quốc đã xử lý vi phạm đối với 1.293 xe; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 01 tháng đối với 897 xe; từ chối cấp phù hiệu 396 xe, nhắc nhở 2.886 xe. Luỹ kế đến hết tháng 07/2018, các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 5.162 phương tiện; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 01 tháng là 3.810 xe; thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải 08 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu là 1.344 xe, nhắc nhở 13.783 xe.

Để thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT), đặc biệt là các vụ TNGT nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải (KDVT). Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, Tp.trực thuộc TW tiếp tục quan tâm chỉ đạo Sở GTVT thực hiện tốt các nội dung sau:

– Tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư số 10/2015/ TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Tập trung xử lý các trường hợp vi phạm quá tốc độ và vi phạm thời gian lái xe liên tục và không truyền dữ liệu. Đối với các trường hợp vi phạm không truyền dữ liệu, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có báo cáo giải trình cụ thể và kiểm tra tính xác thực trước khi ra quyết định xử lý.

– Tiếp tục đôn đốc và tuyên truyền đến các đơn vị KDVT hàng hóa trên địa bàn về lộ trình
lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với các xe ô tô có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn phải gắn phù hiệu theo quy định tại Nghị định số 86/2014/ NĐ-CP của Chính phủ.

– Báo cáo kết quả xử lý vi phạm tháng 07/2018 gửi về Tổng cục ĐBVN (qua Vụ Vận tải) để tổng hợp trước ngày 15/09/2018. Địa chỉ: Ô D20 đường Tôn Thất Thuyết, Khu ĐTM Cầu
Giấy, Hà Nội; điện thoại: 043 8571450, fax: 043 5373896, Email:nguyethang159@gmail.com hoặc vuvantai@drvn.gov.vn./.

Minh Ngọc

 

Authors