(TBMK) - Huyện Lương Sơn đăng ký 8 sản phẩm thuộc 4 nhóm loại sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong năm 2019.

Cụ thể: nhóm thực phẩm có 4 sản phẩm gồm: thịt gà thả vườn Thuận Phát của hợp tác xã (HTX) Thuận Phát ở xã Thành Lập; sản phẩm mật ong của tổ hợp tác nuôi ong xã Lâm Sơn; sản phẩm rau, củ, quả hữu cơ Lương Sơn của HTX Nông sản hữu cơ Đồng Sương, xã Thành Lập và HTX Nông nghiệp hữu cơ Trại Hòa, xã Cư Yên; sản phẩm dê núi Lương Sơn của HTX dê núi xã Long Sơn.

Nông dân thôn Đồng Sương (xã Thành Lập, huyện Lương Sơn) thu hoạch rau hữu cơ cung cấp ra thị trường

Nhóm đồ uống có 1 sản phẩm rượu Nhân Hồ của cơ sở sản xuất rượu Nhân Hồ, xã Cư Yên. Sản phẩm dược liệu có 1 sản phẩm cao xạ đen của tổ hợp tác cây dược liệu Đồng Phú, xã Cao Dương.

Nhóm lưu niệm, nội thất – trang trí có 2 sản phẩm, gồm: sản phẩm giấy dó Suối Cỏ của hộ ông Nguyễn Văn Chúc, xã Hợp Hòa; sản phẩm gỗ lũa của làng nghề gỗ lũa xã Lâm Sơn.

Tất cả sản phẩm đều đã có nhãn mác, bao bì, một số sản phẩm có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, được chiết xuất, đóng gói bằng công nghệ bán tự động. Để có thể phát triển và cạnh tranh trên thị trường, huyện Lương Sơn hiện tập trung hỗ trợ để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, quảng bá sản phẩm; đầu tư công nghệ, đào tạo chế biến sản phẩm; thiết kế nhãn mác, bao bì…

Authors