(TBMK) – Ở huyện Krông Bông, 2 cái khó lớn nhất làm hạn chế kết quả chuyển đổi cây trồng, vật nuôi chủ yếu do thị trường tiêu thụ và nguồn vốn đầu tư, nhất là vốn xây dựng kết cấu hạ tầng và đầu tư giống cây trồng, vật nuôi…


Thực tế sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết 04 của Huyện ủy Krông Bông về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, trên địa bàn huyện này đã có những chuyển biến đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp.

thời báo mêkong
Mô hình trồng chanh dây mang lại hiệu quả kinh tế cao ở huyện Krông Bông.

Hằng năm, ngoài việc lồng ghép triển khai Nghị quyết 04 vào các chương trình, dự án trên địa bàn huyện, UBND huyện Krông Bông đã bố trí kinh phí khoảng 1 tỷ đồng cho công tác khuyến nông, tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp…

Tuấn Hoài

Authors