(TBMK) - Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Đồng Hỷ phát triển bền vững.

Năm 2018, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cũng đạt được kết quả tích cực. Cơ cấu ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp. Cơ cấu cây trồng từng bước chuyển đổi sang những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Trên địa bàn huyện đã hình thành và từng bước phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, sản xuất theo quy trình an toàn… góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.

Với tiềm năng, thế mạnh để phát triển cây chè, huyện Đồng Hỷ xác định đây là cây trồng mũi nhọn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Với tiềm năng, thế mạnh để phát triển cây chè, huyện Đồng Hỷ xác định đây là cây trồng mũi nhọn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, đồng thời cũng là định hướng trọng tâm trong phát triển nông, lâm nghiệp của địa phương. Theo đó với nhiều chính sách hỗ trợ để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cây chè như HĐND huyện đã có Nghị quyết chuyên đề ban hành một số cơ chế hỗ trợ một số loại cây trồng, trong đó có hỗ trợ giống chè; đẩy mạnh việc ứng dụng quy trình VietGAP trong sản xuất một số cây trồng chủ lực đặc biệt là trong sản xuất chè, cùng với cơ chế của tỉnh thì huyện cũng đã có cơ chế hỗ trợ cấp giấy chứng nhận VietGAP cho các diện tích sản xuất chè theo tiêu chuẩn này. Với nhiều chính sách hỗ trợ để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cây chè như vậy, đến nay, toàn huyện có trên 3.000 ha chè, trong đó trên 1.000 ha được sản xuất theo quy trình VietGap; giá trị thu nhập trên 1 ha chè bình quân đạt 250 triệu đồng/năm.

Để đạt đươc những kết quả đó, là do sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có sự phục hồi và phát triển, đồng thời, các doanh nghiệp đã chủ động trong đầu tư, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, huyện đã quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, thu hút và triển khai nhiều công trình, dự án lớn trên địa bàn. Song song với đó, các cấp chính quyền đã tích cực phối hợp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp ổn định và phát triển.

Ông Nguyễn Văn Thuỷ – Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ cho biết: Thời gian tới, để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, huyện Đồng Hỷ sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế xã hội. Xác định, phát triển công nghiệp gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. Qua đó, tập trung vào các lợi thế của địa phương như: công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, luyện kim; Khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng; Chế biến nông, lâm sản… Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thu hút nhiều lao động và thân thiện với môi trường.

Mặt khác, huyện cũng quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ cho việc khai thác tiềm năng du lịch của địa phương, gắn với những di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh như: Chùa Hang, động Linh Sơn, hệ thống hang động Văn Lăng, đền Đá Thiên…; Quy hoạch xây dựng và phát triển các khu du lịch sinh thái gắn với phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, dịch vụ phục vụ du lịch; Tăng cường tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch sinh thái tại các vùng chè đặc sản, vùng nguyên liệu rừng trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp, huyện chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa đáp ứng yêu cầu công tác CCHC; Đẩy mạnh rà soát các thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục rườm rà, không cần thiết.

Authors