(TBMK) - Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), từ năm 2016 đến nay, huyện Đồng Hỷ đã huy động được trên 704 tỷ đồng.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, Đảng ủy, HĐND, UBND và sự đồng lòng của nhân dân huyện Đồng Hỷ đối với công cuộc xây dựng NTM. Đến nay, huyện đã huy động được trên 704 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn huy động từ nhân dân và doanh nghiệp là hơn 223 tỷ đồng, còn lại là từ ngân sách Trung ương, tỉnh và huyện.

Nhân dân xóm Cầu Mai, xã Văn Hán làm đường bê tông tổng chiều dài gần 3km

Từ nguồn vốn trên, nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến 38ha đất các loại để xây dựng 180km đường bê tông nông thôn, gần 28km kênh mương nội đồng, 26 công trình thủy lợi, trên 270km đường dây trung thế và hạ thế, 6 nhà văn hóa trung tâm, 6 khu thể thao trung tâm xã, 71 nhà văn hóa được xây mới, cải tạo, nâng cấp…

Đến nay, trong tổng số 13 xã trên địa bàn huyện, đã có 8 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã còn lại đều đạt từ 10-14 tiêu chí; bình quân các xã đạt 16,1 tiêu chí/xã (tăng 3,6 tiêu chí so với năm 2016). Đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn từ 20,55% (năm 2016) xuống còn 13,39% (năm 2018)…

Năm 2019, huyện Đồng Hỷ 2 xã đăng ký về đích nông thôn mới là Tân Lợi và Cây Thị. Qua rà soát, đánh giá, đến nay 2 xã đã hoàn thành từ 13 đến 14 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt là về thu nhập, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, nhà ở dân cư, tổ chức sản xuất và tiêu chí về môi trường.

Authors