TBMK – Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thu hút thêm 109 dự án đầu tư mới, tăng 2 dự án so với cùng kỳ năm 2017.


Trong số 109 dự án đó có 92 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký gần 5.500 tỷ đồng, và 17 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký gần 70 triệu đô la Mỹ. Kết quả này nâng tổng số dự án vào đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 1.802 dự án, với tổng số vốn đăng ký trên 120 nghìn tỷ đồng và hơn 4 tỷ đô la Mỹ.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Hưng Yên có thêm 28 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động lên 982 dự án, tạo việc làm mới cho 5.800 lao động.

                                                                                                      Lâm Phùng

Authors