(TBMK) – Ngày 7/12, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.


Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên đặt tại tòa nhà Bưu điện tỉnh

Theo Quyết định, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, thực hiện chức năng công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính, các nội dung thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm; hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm có trụ sở làm việc, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật của Trung tâm do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo và quản  lý. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế công chức và hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về cơ cấu, Trung tâm có Giám đốc (là Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc tương đương) và 01 Phó Giám đốc (là lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh); Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Bộ phận Hành chính – Tổng hợp; Bộ phận Giám sát và giải quyết kiến nghị.

Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công đặt tại tòa nhà Bưu điện tỉnh Hưng Yên, đường chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Khi Trung tâm đi vào hoạt động, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giải thể. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2018.

P.N

Authors