(TBMK) – Thời gian qua, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh thực hiện các đề án cải cách hành chính, tích cực rà soát, loại bỏ nhiều thủ tục hành chính không cần thiết và rút ngắn thời gian thực hiện.


thời báo mêkong
Hưng Yên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Riêng từ đầu năm đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên đã tiến hành rà soát và đề nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ của 7 thủ tục hành chính thuộc 3 nhóm liên quan đến lĩnh vực đầu tư dự án. Hiện nay, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại sở đều được cắt giảm so với quy định. Trong đó, có nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm tới 55 đến 57 % thời gian như: Thủ tục giãn tiến độ đầu tư, Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án, Thủ tục điều chính nội dung dự án đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận gần 2.000 nghìn hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đều giải quyết đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

PV

Authors