(TBMK)-Ngày 15/12, huyện Mỹ Hào tổ chức Lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là huyện hoàn thành xây dựng NTM đầu tiên của tỉnh Hưng Yên.

Sau 7 năm triển khai thực hiện, đến hết tháng 8/2017, 100% các xã trong huyện Mỹ Hào hoàn thành các tiêu chí NTM. Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1011/QĐ-TTg công nhận huyện Mỹ Hào đạt chuẩn NTM năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Theo ông Lê Quang Hiến, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trong toàn huyện đạt hơn 3.042 tỷ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước các cấp là hơn 499,2 tỷ đồng, nguồn vốn lồng ghép 157,6 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng hơn 1.036,5 tỷ đồng, nguồn vốn doanh nghiệp hơn 1.040,6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 308,5 tỷ đồng… Nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến trên 260.000m2 đất làm đường giao thông và thủy lợi nội đồng.

Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của huyện Mỹ Hào đạt trên 41 triệu đồng/người/năm, tăng gấp hơn 3 lần so với năm đầu thực hiện xây dựng NTM. Tỷ lệ hộ giàu liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước với 35%; tỷ lệ hộ nghèo trung bình còn 1,1%. Hiện trên 80% số hộ gia đình  của huyện đã được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, công tác vệ sinh môi trường khu dân cư được đảm bảo; đời sống văn hóa tại khu dân cư ngày được nâng lên…

Huyện Mỹ Hào khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Nông thôn mới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã biểu dương, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Hào đã đạt được thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM; đồng thời nhấn mạnh: Mỹ Hào được công nhận NTM, đó là kết quả bước đầu. Vì vậy, huyện cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung: Thực hiện việc rà soát quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội, các quy hoạch chuyên ngành để quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch đồng bộ.

Tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa – xã hội và tuyên truyền thực hiện tốt các hương ước, quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư; quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh cán bộ công tâm, trách nhiệm. Tạo sức lan tỏa phong trào thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh, để phong trào thực sự là phong trào cách mạng của toàn dân…

thời báo mêkong
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trao Bằng công nhân huyện NTM cho huyện Mỹ Hào

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Phóng đã trao Bằng công nhân huyện NTM cho huyện Mỹ Hào.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 5 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào tặng Giấy khen cho 19 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện Mỹ Hào.

Hòa Lâm

Authors