(TBMK) - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng vừa ký quyết định công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đợt 2 năm 2019.

Các xã được công nhận đạt chuẩn NTM đợt này bao gồm: Thanh Long, Việt Cường (huyện Yên Mỹ); Lệ Xá, Cương Chính (huyện Tiên Lữ); Tiên Tiến, Minh Tiến, Nguyên Hòa (huyện Phù Cừ); Bãi Sậy, Hồ Tùng Mậu (huyện Ân Thi); Vũ Xá, Thọ Vinh, Nghĩa Dân (huyện Kim Động); Đại Hưng (huyện Khoái Châu).

Theo thống kê, đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh Hưng Yên có 141/145 xã đạt chuẩn NTM. Còn lại 4 xã là Hồng Tiến, Tứ Dân (huyện Khoái Châu); Trung Hòa, Minh Châu (huyện Yên Mỹ) đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu trong năm nay sẽ hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM.

Authors