(TBMK) - Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vừa được HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Chín.

Theo Nghị quyết, tỉnh Hưng Yên quyết định hàng năm dành tối thiểu 5% vốn chi ngân sách tỉnh cho ngành nông nghiệp để hỗ trợ DN đầu tư dự án phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong các cơ chế, chính sách hỗ trợ thì trực tiếp và cụ thể nhất là hỗ trợ DN về tập trung đất đai. DN có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư bằng hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để hình thành vùng nguyên liệu được hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng với mức 50 triệu đồng/ha, hạn mức không quá 10 tỉ đồng/dự án. DN cũng không phải chuyển sang thuê đất đối với diện tích đất nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trong chu kỳ thuê đất của DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tỉnh cũng không điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm ảnh hưởng đến dự án. Các DN cũng được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước.

Bên cạnh đó, DN còn được hỗ trợ một phần lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành với mức không quá 1%/năm trong 5 năm, hạn mức không quá 350 triệu đồng/dự án. Ngoài ra, các DN còn được hỗ trợ về đào tạo nhân lực, phát triển thị trường, nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư cơ sở bảo quản, chế biến nông sản, hỗ trợ giá đối với công trình cấp nước sạch nông thôn,…

Hưng Yên sẽ ưu tiên hỗ trợ các dự án chế biến nông sản sử dụng vùng nguyên liệu tại tỉnh và sử dụng trên 100 lao động; dự án cơ khí, thiết bị, sản phẩm phụ trợ ngành nông nghiệp; dự án thân thiện với môi trường, tiêu tốn ít năng lượng; dự án liên kết sản xuất tạo ra chuỗi giá trị, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao.

Các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại tỉnh Hưng Yên sẽ nhận được nhiều hỗ trợ

Cùng với việc ban hành một loạt các cơ chế, chính sách hỗ trợ như trên, tỉnh Hưng Yên còn ban hành danh mục 5 sản phẩm nông nghiệp chủ lực và danh mục 35 dự án kêu gọi DN đầu tư.

Danh mục 5 sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Hưng Yên gồm: Lúa nếp thơm Hưng Yên; Rau, quả VietGAP; Hoa, cây cảnh, cây dược liệu; Thịt bò, gia cầm, trứng gia cầm VietGAPH; Thủy sản (cá chép, cá lăng, cá trắm, cá rô phi VietGAPH).

Trong danh mục 35 dự án kêu gọi đầu tư có 5 dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung với công suất từ 300 con gia súc/ngày, 2.500 con gia cầm/ngày trở lên có dự kiến tổng mức đầu tư 15 tỉ đồng và mức hỗ trợ tối đa lên đến 9 tỉ đồng. 5 dự án trang trại chăn nuôi bò công nghiệp với quy mô từ 500 con trở lên có tổng mức đầu tư dự kiến 35 tỉ đồng và mức hỗ trợ tối đa 11 tỉ đồng. 4 dự án trồng vải trứng, vải lai u, cam, bưởi hữu cơ từ 5ha trở lên có dự kiến tổng mức đầu tư 20 tỉ đồng và mức hỗ trợ tối đa lên đến 2,5 tỉ đồng. 11 dự án nhà máy chế biến, bảo quản nông sản có dự kiến tổng mức đầu tư 73 tỉ đồng và mức hỗ trợ tối đa lên đến gần 24 tỉ đồng. 10 dự án trồng hoa 5 ha trở lên có dự kiến tổng mức đầu tư 25 tỉ đồng và mức hỗ trợ tối đa lên đến 2,2 tỉ đồng. Tổng mức dự kiến đầu tư của 35 dự án này là 168 tỉ đồng và mức hỗ trợ tối đa 48,5 tỉ đồng…

Được biết, hiện nay tỉnh Hưng Yên có khoảng 54 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là đất canh tác, diện tích mặt nước nuôi thủy sản có trên 5000ha. Sản xuất nông nghiệp đã bảo đảm vững chắc an ninh lương thực và đóng góp vào xuất khẩu. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 200 dự án của DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng vốn đầu tư khoảng 15 nghìn tỷ đồng.

Authors