(TBMK) – Ngày 19/4 tại TP Cần Thơ – Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, thi đua khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thuận Hữu – Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Năm 2018 là năm thứ 03 các cấp Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, năm thứ 02 thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 điều Quy định Đạo đức Người làm Báo Việt Nam trong điều kiện nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, cam go. Tuy nhiên – Được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thường xuyên của cấp Ủy, chính quyền các cấp, sự cố gắng nỗ lực, đồng thuận của các cấp Hội và toàn thể hội viên – Năm 2018 – Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực: Trong năm 2018 và quý I/2019 có 1.922 hội viên gia nhập Hội, thành lập mới 01 Liên Chi hội và 13 Chi hội, tiến hành xóa tên 312 hội viên. Đến hết tháng 3/2019, Hội Nhà báo Việt Nam có 297 đơn vị cấp Hội trực thuộc TW Hội bao gồm: 63 Hội Nhà báo các tỉnh, Tp., 19 Liên Chi hội và 215 Chi hội với gần 24.000 hội viên.

Thay mặt Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trong Báo cáo tổng kết hoạt động tại Hội nghị đã cho biết: Trong công tác quản lý, chỉ đạo báo chí và hướng dẫn các cấp Hội thực hiện nhiệm vụ, Thường trực Thường vụ Hội luôn có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Tuyên giáo TW, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ban, ngành TW và các địa phương, thông qua đó đã phát huy được sức mạnh đồng thuận của hệ thống tổ chức Hội và hội viên, động viên đội ngũ người làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn – Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đánh giá cao sự nỗ lực của Hội Nhà báo Việt Nam: Năm qua, Hội đã có nhiều cố gắng trong công tác tập hợp, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp; Nhiều nhà báo đã trở thành tấm gương sáng, nỗ lực quên mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Và việc Hội Nhà báo Việt Nam thành lập Hội đồng Xử lý Vi phạm Đạo đức Nghề nghiệp các cấp Hội từ TW xuống các địa phương; ban hành quy tắc sử dụng mạng xã hội cho nhà báo – hội viên; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời xử lý vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, nhà báo; tăng cường quản lý báo chí có hiệu quả, khắc phục tình trạng “Sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”…đã thể hiện sự chủ động, nỗ lực, sáng tạo của Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan báo chí và người làm báo cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, trong đó lưu ý một số nội dung như: Giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ; Chú trọng tuyên truyền về mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt; Hội Nhà báo Việt Nam cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; Chú trọng chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi; Tiếp tục phản ánh sâu rộng hơn nữa công tác vận động, tập hợp, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…Và bày tỏ mong muốn, với truyền thống tốt đẹp và những bài học kinh nghiệm quý từ thực tiễn, đội ngũ người làm báo Việt Nam ngày càng trưởng thành, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng thật sự là ngôi nhà chung của người làm báo cả nước.

Việt An

Authors