(TBMK) - Sáng 7/9, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2010 – 2020.

Quang cảnh hội nghị

Vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên bao gồm 13 tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông), với tổng diện tích là 98.895 km2 (chiếm khoảng 29,6% của cả nước), dân số khoảng trên 15 triệu người (chiếm 16% dân số cả nước).

Đến nay, vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên có 604/1.424 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 42,41%); trong đó, vùng Duyên hải Nam Trung bộ, có 378 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; vùng Tây Nguyên, có 226 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Nhiều tỉnh, thành phố trong vùng đã ban hành tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, đến nay đã có 61 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn được các địa phương chú trọng đầu tư để xây dựng mới, nâng cấp, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, bước đầu cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân. Trong đó, khoảng 11.000 km đường giao thông nông thôn được xây dựng mới bằng bê tông hoặc nhựa hóa, 100% số xã có điện lưới quốc gia và trên 99% số thôn, bản có điện. Chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của của người dân vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên ngày càng được nâng cao.

Trong giai đoạn 2010-2019, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 364.585 tỷ đồng; trong đó, ngân sách đối ứng của địa phương 20.049 tỷ đồng; vốn huy động từ người dân và cộng đồng 19.545 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chương trình OCOP sau hơn 1 năm triển khai, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển những sản phẩm đặc sản các địa phương, điển hình là các tỉnh Quảng Nam, Lâm Đồng. Tổng số sản phẩm dự kiến được chuẩn hóa đến 2020 của khu vực là 582 sản phẩm, chiếm 15,8% cả nước (cả nước là 3.684 sản phẩm)…

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, kết quả xây dựng NTM mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nhưng còn khoảng cách chênh lệch khá lớn so với các vùng, miền và thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên vẫn còn 27 huyện trên địa bàn 9 tỉnh chưa có xã đạt chuẩn NTM; chất lượng công nhận xã đạt chuẩn NTM ở một số nơi còn chưa bảo đảm.

Theo các đại biểu, thời gian tới, các tỉnh, thành phố vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn. Chủ động nghiên cứu và xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng NTM đột phá cho vùng theo hướng lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn nông thôn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nhằm thống nhất cơ chế chính sách hỗ trợ các địa phương triển khai hiệu quả các nội dung của Chương trình, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư các nguồn lực; đồng thời đẩy nhanh tiến độ, thu hẹp khoảng cách xây dựng NTM so với các vùng khác của cả nước…

Authors