(TBMK) - Chiều ngày 15/8, tại Gia Lai, Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương - phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Khuyến công 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên (từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên) lần thứ 5 năm 2019.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, Sở Công Thương 15 tỉnh thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm, đẩy mạnh thực hiện khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp. Năm 2018, tổng kinh phí khuyến công ở 15 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên là 60,58 tỷ đồng, đạt 94,82%.

Đánh giá của Cục Công Thương địa phương cho thấy, Sở Công Thương các tỉnh thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Chương trình hành động của Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, kịp thời tham mưu và đề xuất nhiều giải pháp cụ và chính sách cụ thể với các nhiệm vụ trọng tâm như: Cải thiện môi trường đầu tư, huy động nguồn lực để phát triển kinh tế; phát huy nội lực hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước; tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu chung của hoạt động khuyến công.

Trong đó, công tác hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề cho người lao động được quan tâm đầu tư đúng mức. Các Sở Công Thương đã tích cực trong việc hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật, từ đó hỗ trợ kinh phí khai thác có hiệu quả các ngành nghề phù hợp. Các công tác như: hỗ trợ liên doanh, liên kết hợp tác kinh tế và phát triển các cụm công nghiệp, hỗ trợ đầu tư hạ tầng và lập quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công được tổ chức sâu rộng và có hiệu quả.

Các sản phẩm nông nghiệp nông thôn được trưng bày bên lề hội nghị

Ngành Công Thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên đề ra chỉ tiêu phát triển năm 2019 là phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 220.152 tỷ đồng, đưa giá trị sản xuất cả năm đạt 482.368 tỷ đồng, đạt 101,18% kế hoạch và tăng 8,65% so với năm 2018.

Ông Dương Quốc Trịnh – Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) cho biết, trước bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp, chiến tranh thương mại, biến động tỷ giá, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng, việc tạo được nhận thức chung và quyết tâm thống nhất trong toàn hệ thống khuyến công từ Trung ương đến địa phương có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hoàn thành kế hoạch. Từ đó, đại diện Cục Công Thương địa phương đã đưa ra 5 mục tiêu và 8 nhiệm vụ giải pháp trong chương trình khuyến công để hoàn thành các định mức đã đặt ra.

Đại diện Cục Công Thương địa phương cũng đã nghe lắng nghe ý kiến đề xuất của các trung tâm khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên từ đó đưa ra các giải pháp cùng nhau tháo gỡ.

Authors