TBMK – Người dân xã Hoàng Cương (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) hôm nay phấn khởi khẳng định: Quê hương có diện mạo mới, kinh tế dần khấm khá, những công trình phúc lợi được đưa vào sử dụng phục vụ đời sống dân sinh.


Điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng, trình độ dân trí được nâng cao, nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, là những đổi thay do NTM mang lại.

Được biết, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại Hoàng Cương chiếm trên 85%; hộ nghèo còn khoảng 11%, thu nhập bình quân đầu người trên 26 triệu đồng/người/năm. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm, xã phối hợp tổ chức lớp đào tạo nghề ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghề cho lao động nông thôn. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã đạt trên 60%, phần lớn lao động được đào tạo nghề nông nghiệp đã biết vận dụng những kiến thức cơ bản về trồng trọt, chăn nuôi, làm chủ quy trình sản xuất, mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã chiếm trên 55% diện tích đất tự nhiên với khoảng 200ha, chủ yếu là đất phù sa có địa thế tập trung và màu mỡ, tương đối thuận lợi sản xuất rau màu, cây hàng hóa. Người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu, đưa các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, thực hiện trà vụ hợp lý, tạo điều kiện cho sản xuất vụ đông. Trong chăn nuôi, nhiều mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi gà, lợn theo quy mô lớn theo hướng hàng hóa đã mang lại hiệu quả.

Ông Lê Minh Thuận – Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Cương cho biết: Trong quá trình thực hiện, xã tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong vận động xây dựng NTM.

Ý thức được trách nhiệm và quyền lợi của mình, các hộ trong xã đã tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của để xây dựng NTM, nhiều gia đình đã tự nguyện tháo dỡ tường rào, công trình phụ, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình công cộng. Qua đó đã đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, phục vụ có hiệu quả yêu cầu về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Từ chương trình xây dựng NTM, đời sống nhân dân xã Hoàng Cương đã có chuyển biến tích cực. Trên cơ sở những kết quả đạt được, xã tiếp tục vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống.

                                                                                                     Ly Sơn

Authors