(TBMK) – 9 tháng đầu năm 2018, theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, giá trị xuất khẩu ước đạt 457,56 triệu USD, tăng 20,81% so với cùng kỳ năm trước, bằng 75,01% kế hoạch năm.


thời báo mêkong

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa được 428,49 triệu USD, tăng 21,75% so với cùng kỳ năm trước, đạt 75,04% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ được 29,07 triệu USD, tăng 8,47% so với cùng kỳ năm trước, đạt 74,54% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu của tỉnh Hòa Bình ước đạt 355,36 triệu USD, tăng 14,55% so với cùng kỳ năm trước, bằng 72,52% kế hoạch năm.

Ly Sơn

Authors