(TBMK) – Mặc dù địa bàn huyện Tân Lạc chiếm hơn 80% diện tích tự nhiên là rừng núi, bất lợi cho thày trò đến trường, song nhờ sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo huyện cùng với nỗ lực của toàn ngành, năm học 2017-2018, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Tân Lạc tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đây chính là điểm tựa giúp ngành GD-ĐT huyện vững tin vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua trong năm học mới 2018-2019.


Năm học 2017-2018, thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp, ngành GD-ĐT huyện Tân Lạc tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học.

Giáo dục mầm non chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định. Cả 24/24 xã, thị trấn trong huyện duy trì và củng cố vững chắc kết quả đạt chuẩn phổ cập và xóa mù chữ.

Công tác Giáo dục dân tộc được quan tâm đầu tư; chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục từng bước được nâng cao qua việc bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Các cuộc vận động và phong trào thi đua ngày càng được nhân rộng và đi vào chiều sâu đạt được nhiều kết quả thiết thực…

thời báo mêkong

Chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019, ngành GD-ĐT Tân Lạc đã tham mưu cho UBND huyện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Cụ thể, huyện đã ban hành Quyết định thành lập 05 trường tiểu học và trung học cơ sở (TH&THCS) trên cơ sở sáp nhập 05 trường tiểu học và 05 trường trung học cơ sở, nâng tổng số xã đã tiến hành sáp nhập trường thành 13/24 xã, chiếm tỷ lệ 54,1%, đạt 100% so với kế hoạch, tổng số trường TH&THCS toàn huyện là 14 trường, chiếm 22,6%.

Bên cạnh đó, năm 2018, ngân sách đầu tư phát triển cho GD-ĐT huyện Tân Lạc là 25.190 triệu đồng (mua sắm sửa chữa), qua đó toàn huyện có 1.322 phòng học và các phòng chức năng (trong đó: 748 phòng học, 493 phòng chức năng), tăng 09 phòng so với năm học 2016-2017. Tân Lạc hiện có 25 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm 36,7%).

Về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo đạt 100%; đến hết tháng 5/2018, số đảng viên công tác trong ngành GD-ĐT Tân Lạc là 745 đảng viên, đạt tỷ lệ 44,6%.

Đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên có lòng yêu nghề, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý chí vươn lên, tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

Trong các năm học gần đây, huyện đã tổ chức thi giáo viên dạy giỏi các môn học, các buổi giao lưu như giao lưu học sinh năng khiếu, thi tiết kiệm năng lượng… với 100% trường vùng khó khăn tham gia và đạt kết quả tốt.

Với quyết tâm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cùng sự chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, các tầng lớp nhân dân trong huyện, chắc chắn ngành GD-ĐT huyện Tân Lạc sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới với những kết quả xuất sắc góp phần giữ vững và nâng cao thành tích mà ngành đã đạt được trong thời gian qua.

Ly Sơn

Authors