(TBMK) - Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về phát triển một số sản phẩm trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2015 - 2020, huyện Tân Lạc chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đặc biệt, trong 05 xã vùng cao với khí hậu quanh năm mát mẻ, huyện đã định hướng cho nông dân phát triển những sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc trưng của vùng như sản phẩm rau su su và các loại rau ôn đới với diện tích khoảng 120ha.

Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình kiểm tra vùng sản xuất rau an toàn tại xã Quyết Chiến – huyện Tân Lạc

Rau su su được thực hiện sản xuất từ năm 2008 nhằm mục tiêu phát triển sản xuất bền vững và thay thế các loại cây trồng truyền thống ở vùng cao kém hiệu quả. Từ năm 2013, huyện Tân Lạc chủ trương phát triển diện tích rau su su ở các xã vùng cao, hiện nay tổng diện tích sản xuất rau su su toàn huyện là 64ha, trong đó xã Quyết Chiến trên 60ha, xã Lũng Vân 4ha. Năng suất bình quân 63 tấn/ha/năm, sản lượng trên 3.200 tấn/năm. Giá bán bình quân 4000 đồng/kg, thu nhập 252 triệu đồng/ha/năm; với đặc điểm trồng một lần cho thu hoạch từ 2 đến 3 năm, với lợi nhuận bình quân trồng rau su su đã trừ chi phí, năm thứ nhất 80 triệu đồng/ha, năm thứ hai 100-120 triệu đồng/ha. Rau su su đã được đăng ký nhãn hiệu tập thể “Su su Tân Lạc” để thuận tiện xúc tiến thương mại, tạo điều kiện kết nối thị trường tiêu thụ tại một số hệ thống siêu thị Kmar+, cửa hàng ở Hà Nội, một số tiểu thương ở Vĩnh Phúc và Thanh Hóa… từ đó đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, xóa đói giảm nghèo tại các xã vùng cao.

Từ năm 2016, được sự hỗ trợ của tổ chức GNI, một số loại rau nguồn gốc ôn đới như: Củ Cải Hàn Quốc, Hành Hàn Quốc, Cải Thảo, Cà Chua, Xà Lách xoăn, Cải Bắp… đã được trồng thử nghiệm tại xã Quyết Chiến và xã Lũng Vân với diện tích ban đầu hơn 600m2, sau tăng lên gần 3,5ha. Các loại rau được trồng vào vụ xuân và xuân hè nhằm tạo ra nguồn cung cấp rau ôn đới trái vụ. Mặc dù trong giai đoạn thử nghiệm nhưng năng suất sản lượng của các loại rau ôn đới đạt yêu cầu, chất lượng rau rất tốt. Các sản phẩm chủ yếu bán tại cửa hàng, siêu thị cho người Hàn Quốc sinh sống tại Hà Nội.

Đầu năm 2017, tổ chức GNI (Hàn Quốc) đã hỗ trợ thành lập Hợp tác xã rau an toàn Quyết Chiến để thuận lợi đầu ra cũng như chất lượng sản phẩm, mở ra hướng phát triển mới cho người dân vùng cao của huyện Tân Lạc. Tuy nhiên, do giao thông khó khăn, chi phí vận chuyển lớn trong khi phải cạnh tranh với sản phẩm cùng loại từ các địa phương khác nên giá trị thu về của sản phẩm chưa cao; địa phương chưa chủ động được nguồn nước tưới, phần lớn dựa vào nước mưa tự nhiên; Hợp tác xã hiện chưa có nhà sơ chế, việc sơ chế thực hiện tại nhà ở của các hộ, dẫn đến sản phẩm chưa đồng nhất về mẫu mã đã ít nhiều ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm; nhãn hiệu hàng hóa tập thể “Su su Tân Lạc” đã được đăng ký chứng nhận, nhưng quảng bá sản phẩm còn hạn chế, sức cạnh tranh trên thị trường chưa cao…

Thời gian tới, huyện Tân Lạc tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; lồng ghép các nguồn vốn, tạo điều kiện để các hộ trồng rau phát triển sản xuất, tập trung vào nâng cấp hạ tầng khu vực sản xuất tập trung; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, chế biến, quảng bá và tiêu thu sản phẩm rau su su và các loại rau ôn đới; hỗ trợ các Hợp tác xã nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh; kết hợp hài hòa giữa du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng vùng cao với phát triển sản xuất rau vùng cao.

Đặc biệt, huyện sẽ quy hoạch lại vùng sản xuất rau su su khoảng 100ha tại xã Quyết Chiến, Lũng Vân, Nam Sơn, Ngổ Luông. Mở rộng diện tích trồng rau ôn đới dự kiến 20ha với sự tài trợ của tổ chức GNI thông qua Dự án phát triển nông thôn huyện Tân Lạc gắn với phát triển rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap.

Authors