TBMK – Nhờ những nỗ lực đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới (XD NTM), đến nay huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã đổi thay tích cực diện mạo địa phương, cuộc sống của bà con các dân tộc ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng xóa đói giảm nghèo.


Huyện vùng cao Mai Châu này nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Hoà Bình, có tổng diện tích tự nhiên là 57.127,98 ha, địa hình núi non phức tạp, chia địa hình thành hai vùng rõ rệt là vùng thấp và vùng cao.

Huyện có dân số tự nhiên 54.537 người với nhiều dân tộc như Thái, Mường, Kinh, Mông, Dao… cùng sinh sống ổn định trên 23 đơn vị hành chính gồm thị trấn và 22 xã.

Thời báo mêkong

Kinh tế huyện Mai Châu chủ yếu là trồng lúa, chăn nuôi phát triển theo quy mô hộ gia đình, du lịch được coi là thế mạnh của huyện Mai Châu với một số địa danh du lịch văn hoá nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà cả đối với du khách nước ngoài như bản Lác (Chiềng Châu), bản Củm (Vạn Mai), bản Pom Coọng (thị trấn Mai Châu), bản Bước (Xăm Khòe)… cùng với 800 ha diện tích mặt nước, hồ sông Đà là một danh lam thắng cảnh đẹp thu hút nhiều khách du lịch đến với Mai Châu…

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đặc biệt là Ban chỉ đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh, Mai Châu đã quyết liệt vào cuộc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, triển khai đồng bộ từ Ban chỉ đạo XD NTM từ huyện đến cơ sở, và sự hưởng ứng tham gia của các thành phần kinh tế, sự đồng thuận lớn từ các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Đến nay, bộ mặt nông thôn đã có những chuyển biến rõ nét, nhiều công trình hạ tầng nông thôn đã được đầu tư nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới…, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Đời sống tinh thần không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Thực hiện Chương trình XD NTM, từ năm 2016 đến năm 2018, huyện Mai Châu đã tổng huy động được 204.589.421.000 đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương là 32.776.000.000 đồng; ngân sách huyện, xã 122.297.000.000 đồng; lồng ghép Chương trình 135 30.030.000.000 đồng; huy động khác 17.011.421.000 đồng; đặc biệt tính đến ngày 30/6/2018 trên địa bàn huyện không có nợ đọng trong XD NTM.

Từ các nguồn vốn đó nhiều công trình đã được nâng cấp, xây mới đang phát huy giá trị mang lại, phục vụ đời sống của nhân dân và dần hoàn thiện các tiêu chí NTM ở các địa phương.

Đến ngày 16/7/2018, huyện Mai Châu có 03 xã (Mai Hạ, Chiềng Châu, Tòng Đậu) được công nhận xã đạt chuẩn NTM, 01 xã đạt 15 tiêu chí, 02 xã đạt 14 tiêu chí, 02 xã đạt 12 tiêu chí, 02 xã đạt 11 tiêu chí, 12 xã đạt từ 7 đến 10 tiêu chí và không có xã nào đạt dưới 7 tiêu chí. Số tiêu chí đạt bình quân 11,23 tiêu chí/xã.

Thời gian tới, với những kết quả đã đạt được cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân – Tin rằng – huyện Mai Châu sẽ đạt được nhiều kết quả nổi bật hơn nữa trong Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM, góp phần nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần cho người dân nơi đây.

Ly Sơn

Authors