(TBMK) – Năm 2018, Huyện Đoàn Kim Bôi đã triển khai, thực hiện Đề án “cải tạo vườn tạp” tại 7 xã, bao gồm: Đông Bắc, Vĩnh Đồng, Hạ Bì, Kim Tiến, Kim Bình, Kim Bôi, Mỵ Hòa với tổng diện tích là 60,51 ha;  457 hộ đăng ký tham gia Đề án.


 

thời báo mêkongHuyện Đoàn đã phối hợp cùng Trạm KN-KL huyện tổ chức 18 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cây ăn quả. Đồng thời tiến hành bàn giao 10.722 cây giống cho các hộ dân tham gia Đề án. Sau kiểm tra nghiệm thu, tỷ lệ sống đạt 99%. Trong năm 2019 sắp tới, Đề án “cải tạo vườn tạp”sẽ tiếp tục được triển khai tại 15/27 xã trên địa bàn với tổng diện dích khoảng trên 150 ha.

Thùy Chi

Authors