(TBMK) – Hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có bước phát triển với hệ thống chợ, cửa hàng bán lẻ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao thương hàng hóa và tiêu dùng của nhân dân.


thời báo mêkong

Toàn tỉnh hiện có 70 chợ nông thôn nằm trên địa bàn 70 xã đang hoạt động thường xuyên, trong đó 64 chợ nông thôn đã xây dựng kiên cố và bán kiên cố, 171/191 xã đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh thương mại từng bước cải thiện, thương nhân được tự do kinh doanh theo pháp luật. Hàng hóa phong phú, đa dạng về chủng loại, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân vùng nông thôn.

Thùy Chi

Authors