(TBMK) – Là thị trấn vùng ven của huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang), những năm gần đây, thị trấn Bảy Ngàn luôn nỗ lực vượt khó trong việc xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Ông Nguyễn Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bảy Ngàn, cho biết: Theo Nghị quyết trong năm 2019 này, thị trấn Bảy Ngàn sẽ trở thành thị trấn văn minh đô thị. Do đó, trong năm qua, thị trấn cũng đã tập trung cho công tác chỉnh trang, quản lý đô thị, với mục tiêu từng bước nâng cao đời sống người dân.

Cảnh quan xanh – sạch – đẹp tuyến đường trung tâm thị trấn Bảy Ngàn

Qua đánh giá của địa phương, đến nay thị trấn đã đạt được 20 tiêu chí theo 5 nội dung của bộ tiêu chí xây dựng văn minh đô thị. Cụ thể, đã xây dựng, nâng cấp, cải tạo 90% trở lên các công trình công cộng về hành chính, văn hóa – xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị; 80% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” ba năm liên tục trở lên; 100% Tổ dân phố (hoặc tương đương) vận động người dân tham gia bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường… Các tiêu chí về văn minh đô thị đạt được qua từng năm đã mang đến sự thay đổi sâu sắc của bộ mặt đô thị cũng như đời sống văn hóa địa phương.

Để đạt các tiêu chí trên, Ban chỉ đạo thị trấn cũng đã xây dựng lộ trình cũng như giao việc cụ thể cho các ngành có liên quan. Đồng thời, luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện việc quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng thị trấn ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Việt An

Authors