Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 160 tàu cá từ 24m trở lên phải lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh Movimar. Tuy nhiên, đến nay, nhiều tàu cá vẫn chưa được lắp đặt.

Theo danh sách phê duyệt, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 160 tàu cá từ 24m trở lên phải lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh Movimar. Tuy nhiên, đến nay các tàu cá này vẫn chưa được lắp đặt loại thiết bị này. Nguyên nhân là việc triển khai thu hồi, điều chuyển thiết bị movimar tại một số địa phương còn chậm so với yêu cầu.

Nhiều tàu cá ở Quảng Ngãi vẫn chưa được lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh Movimar.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường thực hiện việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC). Trong đó có việc thu hồi, điều chuyển, lắp đặt lại thiết bị giám sát tàu cá movimar cho tàu có chiều dài từ 24m trở lên; yêu cầu chủ tàu hoặc thuyền trưởng tàu cá đã lắp đặt thiết bị Movimar mở máy 24/24 giờ khi đi khai thác hải sản trên các vùng biển.

Ông Phùng Đình Toàn, Chi cục phó Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đến nay, gần như các chủ tàu không còn sử dụng những thiết bị này nữa vì không hiệu quả. Theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chúng tôi đang thu hồi và giao lại Tổng cục Thủy sản lắp đặt trên các tàu cá từ 24m trở lên theo quy định của Bộ”./.

Authors