(TBMK) - Ngày 28/5, Sở Y tế Cà Mau có báo cáo về tình trạng bác sĩ ở bệnh viện công thôi việc ra làm ngoài. Riêng năm 2018 có 31 bác sĩ thôi việc ở bệnh viện công.

 

Trụ sở Sở Y tế tỉnh Cà Mau

Nguyên nhân khiến nhiều bác sĩ bệnh viện công phải nghỉ việc là do lương thấp so với vật giá hiện nay, sự chênh lệch thu nhập quá cao so với y tế tư nhân. Ngoài ra, việc bác sĩ bệnh viện công bị người nhà bệnh nhân hành hung xảy ra nhiều hơn, điều kiện để phát huy năng lực chưa đáp ứng, thiếu các trang thiết bị…

Tính từ đầu năm 2015 đến cuối tháng 3/2018, toàn tỉnh Cà Mau có 105 viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, nghỉ hoặc bỏ việc. Trong số này có 38 bác sĩ chuyên khoa 1, 1 bác sĩ chuyên khoa 2, 2 thạc sĩ và 4 dược sĩ chuyên khoa 1. Số người nghỉ việc tập trung nhiều nhất tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau và Bệnh viện Đa khoa Cái Nước.


Authors