(TBMK) – Theo Cục Thuế Hải Phòng, trong 11 tháng năm 2018, tổng số thu ngân sách nội địa khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 3837 tỷ đồng, bằng 96% dự toán phấn đấu HĐND thành phố giao, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2017.


Tuy nhiên, nếu trừ các khoản thu từ đất và tiền thuế nhà thầu thì nguồn thu phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp FDI hầu như tăng trưởng không đáng kể.

Năm 2018, số doanh nghiệp FDI có số nộp ngân sách tăng không nhiều. Tính chung, 18 doanh nghiệp có số nộp ngân sách tăng 194 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp nộp ngân sách giảm có xu hướng tăng. Ngân sách phải nộp của các doanh nghiệp FDI sản xuất xi măng, sắt thép, nhựa, đóng tàu, cảng biển đều giảm mạnh.

Chỉ tính 16 doanh nghiệp đã giảm nộp ngân sách 448 tỷ đồng. Số doanh nghiệp có nộp tăng không bù đắp nổi so với số doanh nghiệp có số nộp giảm. Trong số hơn 500 doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn thành phố, chỉ có 2 doanh nghiệp là Công ty xi măng Chin phong và Chi nhánh Công ty TNHH dầu nhờn Chevron có số nộp ngân sách từ hơn 100 tỷ đồng/năm trở lên; còn lại đều ở dưới mức này.

thời báo mêkong
Công ty TNHH LG Electronic (Hải Phòng) nộp tăng 28,6 tỷ đồng

Dù tổng số thu ngân sách nội địa khu vực doanh nghiệp FDI tăng trưởng tới 41,2% nhưng chủ yếu là các khoản thu tiền thuê đất, ghi thu ghi chi tiền thuê đất 524 tỷ đồng (trong đó, riêng dự án Khu công nghiệp An Dương phát sinh 365 tỷ đồng); tiền thuế nhà thầu nước ngoài tại dự án Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast 950 tỷ đồng. Nếu trừ đi số này thì thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp FDI cũng chưa có sự tăng trưởng đáng kể.

Theo Cục Thuế Hải Phòng, số thu từ các doanh nghiệp FDI chưa tương xứng với vốn đầu tư và quy mô sản xuất là do số đông doanh nghiệp đều đang được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Có tới 188 dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế suất và thời gian miễn giảm thuế TNDN.

Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng được hưởng ưu đãi thuế. Năm 2018, khu vực này có 233 doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu với tổng doanh thu thực hiện 86.273 tỷ đồng nhưng không phát sinh thuế giá trị gia tăng (GTGT). Cũng như vậy, các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất không chịu thuế GTGT. Năm 2018, có 116 doanh nghiệp thuộc nhóm này, tổng doanh thu đạt 54.831 tỷ đồng nhưng cũng không có thuế GTGT.

Tuy nhiên, chính công tác quản lý thu thuế khu vực doanh nghiệp FDI cùng còn nhiều bất cập, vướng mắc. Hiện tượng thất thu, thất thoát, chuyển giá là có nhưng chưa có biện pháp thật hữu hiệu. Thực tế đó cho thấy cần tiếp tục có các giải pháp để quản lý chặt chẽ việc chấp hành nghĩa vụ thuế tại khu vực doanh nghiệp FDI.

Trong đó, thanh tra, kiểm tra thuế và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, ngăn chặn hiện tượng chuyển giá được coi là mang lại hiệu quả cao cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa.

PV

Authors