(TBMK) - Sáng 27/6, Huyện ủy Kiến Thụy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, Huyện ủy Kiến Thụy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 33/35 nhiệm vụ chương trình công tác năm. Kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục tăng trưởng khá. Năng suất lúa xuân đạt 69,7 tạ/ha. Công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi được chỉ đạo quyết liệt. Huyện duy trì, phát triển nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thu ngân sách trên địa bàn tăng cao, nhất là công tác đấu giá quyền sử dụng đất (đạt 74,9 tỷ đồng, bằng 75% so với kế hoạch năm). Đến nay, 5 xã còn lại của huyện cơ bản về đích nông thôn mới (NTM).

Huyện Kiến Thụy đưa cơ giới hóa vào sản xuất, xây dựng vùng nuôi rươi xen cấy lúa chất lượng cao

6 tháng cuối năm, Huyện ủy chỉ đạo tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách; tập trung triển khai khởi công xây dựng Cụm công nghiệp Tân Trào, thu hút các dự án đầu tư; điều chỉnh quy hoạch hệ thống dịch vụ thương mại. Huyện tập trung hoàn thành các chỉ tiêu để được công nhận huyện NTM vào cuối năm 2019.

Authors