(TBMK) – Trong những tháng cuối năm 2018, các quận, huyện trên địa bàn TP Hải Phòng sẽ tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể như 8 quận huyện gồm: quận Đồ Sơn, Kiến An, Hải An; huyện Thuỷ Nguyên, Kiến Thuỵ, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão.


Đầu tháng 10/2018, quận Đồ Sơn tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất 34 lô đất với diện tích hơn 3.700 m2; số tiền trúng giá là hơn 88,5 tỷ đồng (dự kiến ban đầu là 79,9 tỷ đồng). Hiện nay, các tổ chức, cá nhân trúng giá đã nộp ngân sách hơn 27 tỷ đồng. Quận Đồ Sơn đang phối hợp với các tổ chức, cá nhân hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

Huyện Tiên Lãng, đơn vị vừa phối hợp với đơn vị đấu giá và 3 xã trên địa huyện tổ chức đấu giá 63 lô đất thu gần 22 tỷ đồng. Cụ thể, trong đợt đấu giá đợt 1 gồm 63 lô đất tại các xã Tiên Tiến, Khởi Nghĩa, Quyết Tiến với tổng diện tích 7.309 m2, thu gần 22 tỷ, tăng 3,8 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

thời báo mêkong
Hải Phòng triển khai kế hoạch đấu giá đất cuối năm 2018

Theo kế hoạch, năm 2018 huyện Tiên Lãng được giao thu tiền đấu giá đất 35 tỷ đồng, đến nay huyện đã thu được 46 tỷ đồng từ đấu giá đất. Thời gian tới, huyện Tiên Lãng tiếp tục triển khai đấu giá đất tại các khu vực được quy hoạch, nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Sau khi UBND TP Hải Phòng có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất trong những tháng cuối năm để tăng nguồn thu cho ngân sách, đến nay có 8 quận, huyện đăng ký kế hoạch đấu giá đất ở tại địa phương mình.

Cụ thể như, huyện An Lão có kế hoạch đấu 87 lô, diện tích 11.198 m2; dự kiến thu được 10,15 tỷ đồng. Quận Đồ Sơn đấu 34 lô, diện tích 3.746,4 m2; dự kiến thu được 79,9 tỷ đồng. Quận Hải An đấu 10 lô, diện tích 3.300,9 m2; huyện Kiến Thụy đấu 113 lô, diện tích 17.348,0 m2, dự kiến thu được 47,88 tỷ đồng; huyện Thủy Nguyên đấu 174 lô, diện tích 26.585,1 m2dự kiến thu được 160,42 tỷ đồng; huyện Tiên Lãng đấu 185 lô, diện tích 28.100,9 m2; quận Kiến An đấu 75 lô với diện tích 7.040,7 m2 dự kiến thu được 27,29 tỷ đồng và huyện Vĩnh Bảo đấu 91 lô, diện tích 20.300,0 m2 thu được 35,0 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của các địa phương, nếu đấu giá thành công 769 lô đất ở sẽ thu được khoảng 400 tỷ đồng.

Minh Thọ

Authors