(TBMK) - UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 2425/UBND-VP về việc một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển ổn định, lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường BĐS; theo dõi, tổng hợp nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh xử lý tình trạng làm giá BĐS, tạo các cơn sốt ảo.

Thị trường BĐS Hải Dương đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng sôi động

Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời, kiểm tra, rà soát, công khai các dự án có vi phạm về trật tự xây dựng; Công khai các dự án, khu vực của dự án đã được nghiệm thu chất lượng công trình, đủ điều kiện đưa BĐS vào kinh doanh theo quy định. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm chủ đầu tư trong việc huy động vốn tại các dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở không tuân thủ đúng các quy định theo Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, công khai các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các dự án kinh doanh BĐS chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư BĐS, kịp thời đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ được giao. Đặc biệt, cần cương quyết không giao chủ đầu tư dự án mới cho các chủ đầu tư đã vi phạm pháp luật về đất đai đối với các trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao đất, cho thuê đất.

UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm đảm bảo cân đối cung – cầu, tránh dư thừa và phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến 2020, định hướng 2030 đã phê duyệt, gửi Sở Xây dựng. Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường BĐS trên địa bàn…

Authors