TBMK – Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, trong 6 tháng đầu năm 2018, thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt 289,8 triệu USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ 2017.

Trong 6 tháng đầu năm, Hải Dương cấp mới cho 17 dự án với số vốn đăng ký 47,8 triệu USD; trong đó, có 13 dự án ngoài khu công nghiệp với số vốn 38,7 triệu USD và 4 dự án trong khu công nghiệp với số vốn 9,1 triệu USD. Ngoài ra, tỉnh cũng điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 19 lượt dự án với số vốn tăng thêm 242 triệu USD, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ 2017.

Nhiều dự án tăng vốn lớn như Công ty TNHH Kefico tăng thêm 120 triệu USD; Chi nhánh Công ty TNHH khí công nghiệp Messer Hải Phòng tăng 22,8 triệu USD; Dự án may Tinh Lợi tăng 49,2 triệu USD; Công ty TNHH Best Pacific tăng thêm 20 triệu USD…

                                                                                                              Trí Bảo

Authors