TBMK – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cho biết, từ năm 2008 – 2017, toàn tỉnh Hải Dương có 10.943 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó có 953 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản (chiếm 8,7%).


Trong giai đoạn trên, tỉnh Hải Dương đã chấp thuận cho 39 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, trong đó có 1 dự án về trồng trọt, 5 dự án về lĩnh vực chăn nuôi, còn lại là dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến và sơ chế bảo quản hàng nông sản.

Được biết, trong những năm qua, UBND tỉnh Hải Dương luôn quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thông qua việc ban hành các đề án, cơ chế chính sách; thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký kinh doanh, chấp thuận đầu tư, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…

                                                                                                           Bảo Lâm

Authors