(TBMK) – Ngày 11/12, tại TP Hải Dương, HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XVI đã khai mạc Kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp nghiên cứu kỹ các chủ trương của Đảng; các quy định của pháp luật, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, xem xét thảo luận, đánh giá những hạn chế, phân tích dự báo thách thức trong năm 2019. Tại kỳ họp lần này, sẽ lấy phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp, để đánh giá trách nhiệm đại diện của cử tri trong hoạt động nhiệm kỳ. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến cử tri, các đại biểu cần bảo đảm dân chủ khách quan công tâm trong việc đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái báo cáo tại kỳ họp

Báo cáo tình hình KT – XH năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái cho biết, trong bối cảnh kinh tế còn gặp gặp không ít khó khăn, thách thức, song với sự cố gắng phấn đấu của toàn Đảng bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình KT-XH, an ninh quốc phòng năm 2018 của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Kinh tế phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng ước đạt 9,1% (kế hoạch 8 %). Trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 18.348 tỷ, tăng 6% so với kế hoạch; công nghiệp – xây dựng đạt 203.332 tỷ; ngành dịch vụ đạt 36.270 tỷ, tăng 7.6%. Công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh thực hiện. Hết năm 2018, toàn tỉnh có thêm 30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số đạt chuẩn lên 176 xã (đạt 77,5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới). Tổng thu ngân sách nội địa ước đạt 12.840 tỷ (tăng 13,3% so với kế hoạch). Đăng ký thành lập mới cho 1.460 doanh nghiệp, quyết định chủ trương đầu tư cho 122 dự án đầu tư trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 545.7 triệu USD (tăng 63.2% so với cùng kỳ). Giáo dục và đào tạo có chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học được nâng lên, các chỉ số giáo dục mầm non cao vượt trội so với toàn quốc; chỉ số phổ cập giáo dục đều tăng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH năm 2018 của tỉnh còn nhiều hạn chế , yếu kém như: Chưa có doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất trồng trọt để hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị. Triển khai quy hoạch chi tiết và thu hút nhà đầu tư hạ tầng một số khu công nghiệp và cụm công nghiệp còn chậm. Công tác cải cách thủ tục hành chính còn chậm và chưa tạo bước phá lớn. Việc rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính một số cơ quan, đơn vị chưa khoa học, chưa tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân cập nhật, nghiên cứu và thực hiện.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XVI

Năm 2019, UBND tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 8,5%; Nâng cao năng lực cấp tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành hành chính;  Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Phát triển kinh tế nhanh đi đôi với phát triển văn hóa… Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT – XH năm 2019, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 – 2021”; hoàn thành và triển khai Đề án tích tụ ruộng đất để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Rà soát, chuyển diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác. Tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Triển khai Kế hoạch phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công; thành lập Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ, Xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch của tỉnh. Thực hiện công tác đánh giá và công bố chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện nghiêm túc quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính  nhà nước tỉnh và quy định về bổ nhiệm, định kỳ luân chuyển vị trí công tác đối với công chức, viên chức…

Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày từ 11 – 13/12, HĐND tỉnh tập trung thảo luận, xem xét 16 dự thảo nghị quyết. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh tổ chức tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 25 người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Bài - ảnh: Thanh Bình & Phùng Nguyện

Authors