(TBMK) – Ngày 19/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 1595/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hải Dương công bố và khen thưởng theo quy định.


Sau 8 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, tất cả 17 xã trong huyện Cẩm Giàng đều đã hoàn thành 19 tiêu chí và được UBND tỉnh Hải Dương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Chương trình xây dựng nông thôn mới giúp huyện Cẩm Giàng tạo được những bước phát triển đột phá trên nhiều lĩnh vực. Qua 8 năm thực hiện, toàn huyện đã huy động các nguồn lực được gần 2 nghìn tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng với nhiều công trình trọng điểm từ huyện đến xã. Đến hết tháng 10/2018, huyện Cẩm Giàng đã hoàn thành 9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, gồm: Giao thông, Thủy Lợi, Điện, Sản xuất, Môi trường, An ninh trật tự, Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Y tế, văn hóa, giáo dục và Quy hoạch.

Được biết, sau huyện Kinh Môn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Cẩm Giàng là địa phương thứ ba của tỉnh Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn “huyện nông thôn mới”.

Toàn huyện Cẩm Giàng hiện có 4 làng nghề, 2 cụm công nghiệp, 5 khu công nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động với thu nhập khá. Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2018 ước đạt 41,5 triệu đồng/người, tăng 21,9 triệu đồng/người so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,47%. Huyện đã xây dựng được các vùng chuyên canh cây trồng, trong đó có sản phẩm chủ lực là cây cà rốt.
Phùng Nguyện

Authors