(TBMK) - Chiều 17/7, Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp triển khai trong 6 tháng cuối năm 2019. Ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Hải Dương, tính đến 30/6/2019, toàn tỉnh có 351.160 người tham gia BHXH, 311.732 người tham gia BHTN, số người tham gia BHYT là 1.610.744 người, chiến khoảng 89% dân số của tỉnh. Số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT đều tăng, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện có mức tăng cao so với những năm trước…

Ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu thời gian tới, các cơ quan chức năng của tỉnh nâng cao trách nhiệm, chất lượng quản lý nhà nước về thực hiện chính sách BHXH. Các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực phối hợp, nghiên cứu đề xuất các giải pháp hiệu quả để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đơn vị sử dụng lao động, người lao động và người dân về quyền lợi, trách nhiệm của việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Các ngành: BHXH, Thuế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thống kê phối hợp chặt chẽ, chia sẻ dữ liệu để triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra công tác đóng nộp BHXH, BHTN, BHYT, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có biểu hiện trốn đóng, chây ỳ, vi phạm pháp luật…

Authors