(TBMK) - 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Hải Dương đã đăng ký thành lập mới 850 doanh nghiệp…

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Hải Dương đã đăng ký thành lập mới 850 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký gần 6.500 tỷ đồng, tăng 25,7% về số doanh nghiệp và tăng 52,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Hải Dương có 13.426 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 155.591 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư trong nước của tỉnh Hải Dương đạt 5.965,9 tỷ đồng (Ảnh minh họa. Nguồn Internet)

Về đầu tư trong nước 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã chấp thuận đầu tư mới 63 dự án và điều chỉnh 25 dự án, với tổng vốn đầu tư 5.965,9 tỷ đồng, tăng gần 142% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đã thu hút được một số dự án có vốn đầu tư khá như: Sản xuất đồ nội thất của Công ty Tân Hoàng Minh Hải Dương; Đầu tư, kinh doanh hạ tầng KCN Việt Hòa – Kenmark.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Hải Dương đạt 490 triệu USD, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cấp mới 36 dự án với tổng vốn đăng ký 317,9 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn 172,15 triệu USD cho 13 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư thực hiện 6 tháng ước đạt 220 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 431 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký 8.136,5 triệu USD; trong đó vốn đầu tư thực hiện 4.840 triệu USD, đạt 60,1% so với vốn đăng ký.

Authors