(TBMK) – Nhằm tập trung thông tin, góp phần tạo lập niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, đảm bảo công việc khi nhận phản ánh được chuyển tới địa chỉ cần thiết và được theo dõi, xử lý kịp thời, mới đây, tỉnh Hải Dương chính thức công bố đường dây nóng của Tổ Công tác PCI của tỉnh.


Theo đó, số điện thoại đường dây nóng 0937.116866 và email: hienlx@gmail.com do ông Lê Xuân Hiền, Trưởng Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, Chuyên viên giúp việc cho Tổ công tác PCI của tỉnh quản lý. Người quản lý đường dây nóng có trách nhiệm lắng nghe, báo cáo kịp thời, chính xác thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp tới Tổ trưởng Tổ công tác PCI.

Đồng thời, thông tin qua đường dây nóng sẽ được các thành viên Tổ công tác PCI tiếp nhận và xử lý những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Hải Dương.

M.Trí

Authors