(TBMK) – Do phong trào chăn nuôi ở Hà Tĩnh phát triển mạnh, cùng với nhiều năm gia tăng đàn vật nuôi, thì công tác bảo đảm môi trường càng cấp thiết ứng dụng các tiến bộ KH&CN về xử lý chất thải, và càng rất cần sớm được nhân rộng.


Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT), Hà Tĩnh hiện có 209 trang trại chăn nuôi lợn tập trung quy mô 300 con trở lên. Phần lớn các trang trại đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải với công nghệ phổ biến là bể biogas và hồ sinh học. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát thì ở nhiều trang trại, các công trình bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hoặc đã bị xuống cấp, không xử lý triệt để nước thải chăn nuôi.

Theo đơn đặt hàng của Sở KH&CN Hà Tĩnh, đầu năm 2017, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế triển khai dự án nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong xử lý môi trường tại các khu chăn nuôi tập trung tại Hà Tĩnh.

Thời báo mêkong
Vận hành lò đốt rác thải làm phân bón Vi sinh ở Hà Tĩnh.

Tiến sỹ Trần Hòa Duân – Chủ nhiệm dự án cho biết: “Thực hiện dự án, chúng tôi phát triển hệ thống tự động xử lý nước thải sau biogas nhỏ gọn, hiệu suất xử lý cao dựa trên công nghệ vi sinh, hóa học và công nghệ tự động hóa. Đồng thời, phát triển một số công nghệ xử lý khí thải dựa vào sự hoạt động của các nhóm vi khuẩn có lợi cho môi trường và hệ thống rửa khí để loại bỏ các khí độc hại, đảm bảo môi trường trong sạch.

Theo ông Đỗ Khoa Văn, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh: “Qua theo dõi và đánh giá, môi trường nước, không khí tại các trang trại thí điểm đã đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Các chỉ số đánh giá chất lượng chất thải đều dưới chuẩn quy định. Có thể thấy, dự án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục theo dõi, đánh giá và tiến hành tổng kết để có cơ sở kiến nghị xây dựng chính sách hỗ trợ nhân rộng”.

Đình Lam

Authors