TBMK – Khi tiết trời chớm sang mùa thu, nhiều vườn bưởi trên đất Hà Tĩnh chuyển màu, báo hiệu một mùa bội thu. Và đến nay cam, bưởi Hà Tĩnh bước đầu cho thấy tiềm năng, hiệu quả kinh tế, thích ứng phát triển mạnh kinh tế đồi rừng.


Trong quá trình triển khai chính sách phát triển “tam nông”, Hà Tĩnh tạo nên bước ngoặc lớn về nông nghiệp thời hội nhập, trong đó, cây ăn quả có múi ở Hà Tĩnh dần khẳng định vị thế trong ngành nông nghiệp.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển. Đặc biệt, tạo điều kiện phát triển cây ăn quả có múi gắn với phát triển kinh tế đồi rừng. Trong đó, bưởi Phúc Trạch và cây cam được xác định là những giống cây trồng chủ lực.

Nhờ các chính sách khuyến khích, cây ăn quả có múi đang ngày càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực nông nghiệp Hà Tĩnh.

Đến nay, cam, bưởi… đã bước đầu cho thấy tiềm năng, hiệu quả kinh tế, thích ứng trên nhiều vùng đất cao cạn, đất đồi vườn. Đặc biệt, tại các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nhiều gia đình đã thoát khỏi nghèo, vươn lên làm giàu ngay trên đồng đất quê hương.

Tại vựa cây ăn quả Hương Khê hiện có 2.149 ha bưởi (sản lượng 11.371 tấn, giá trị sản xuất đạt 192,497 tỷ đồng) và 1.707 ha cam các loại (sản lượng 5.795 tấn, giá trị sản xuất đạt 77,194 tỷ đồng).

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Hương Khê, cho biết: “Nhờ áp dụng thành công kỹ thuật thụ phấn bổ sung nên tỷ lệ đậu quả trên cây bưởi Phục Trạch dần hồi phục và tăng nhanh. Không dừng lại ở đó, chất lượng quả ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, huyện đã và đang phối hợp xây dựng thương hiệu cam Khe Mây. Hiện tại, giá trị sản xuất cây cam trên 1 ha đất trồng trọt ngày càng tăng, từ 36 triệu đồng năm 2008 lên 82 triệu đồng năm 2017.”

Đối với Can Lộc, thời gian gần đây, huyện đã tích cực khai thác lợi thế vùng trà sơn, phù hợp phát triển cây ăn quả. Đến nay, toàn huyện có hơn 1,1 nghìn ha cam bưởi các loại. Đáng nói, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGap, ứng dụng tưới nhỏ giọt vào sản xuất.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh, sản xuất cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh thời gian qua liên tục được mùa, được giá, thị trường tiêu thụ tốt, đưa lại thu nhập cao cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 7.032 ha cam (tăng hơn 3,2 lần so với năm 2008), xếp thứ 6 trong toàn quốc, sản lượng đạt trên 30.500 tấn. Cây bưởi Phúc Trạch có 2.858ha, sản lượng trên 14.400 tấn, bước đầu hình thành chuỗi liên kết có quy mô tiêu thụ hàng năm trên 2.000 tấn.

Thời gian tới, bên cạnh nâng cao diện tích và sản lượng, Hà Tĩnh cần chú trọng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, giúp người nông dân tăng thêm thu nhập từ cây ăn quả.

Đình Lam

Authors