(TBMK) – Vừa qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao bằng công nhận huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) năm 2018. Đây là một trong những nội dung nằm trong chương trình kỷ niệm 240 năm ngày sinh, tưởng niệm 160 năm ngày mất Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ.


Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Nghi Xuân đã có bước phát triển khá toàn diện, bộ mặt NTM có nhiều khởi sắc, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn.

Huyện Nghi Xuân – quê hương của danh nhân Nguyễn Công Trứ và Đại thi hào Nguyễn Du là huyện đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới”.

Qua 8 năm bắt tay xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm hiện tại, tổng số vốn đầu tư trên địa bàn huyện Nghi Xuân đạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Thời báo mêkong
Lễ trao bằng công nhận Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018.

Toàn huyện có 17/17 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 148/148 thôn đã xây dựng phương án triển khai khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Năm 2018, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 5.030 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 17,56%; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,66 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,66%; thu ngân sách ước đạt 225 tỷ đồng.

Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện xây dựng mới 73 công trình với 277 phòng học, 67 phòng bộ môn. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,23%; tỷ lệ lao động có việc làm trên địa bàn đạt 99%. Toàn huyện quy hoạch được 27 vùng sản xuất tập trung với diện tích 1.315 ha với 68 doanh nghiệp, HTX…Toàn huyện hiện có 110 km giao thông trục xã được nhựa hóa, 172 km kênh mương được bê tông hóa.

Theo nghị quyết của tỉnh Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân là 1 trong 2 huyện (cùng với huyện Đức Thọ) được tỉnh kỳ vọng về đích nông thôn mới năm 2020.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng và chính quyền, với sự vào cuộc mạnh mẽ của nhân dân, với việc triển khai phù hợp nhiều giải pháp thực hiện có tính đột phá, sáng tạo và hiệu quả, nhiều xã đã rút ngắn được lộ trình, đạt chuẩn trước thời hạn.

Trên cơ sở đó, Nghi Xuân đã hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2018, trước 2 năm so với kế hoạch đề ra. Đây cũng sẽ là tiền đề để huyện tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, trở thành đô thị loại IV giai đoạn 2018 – 2022.

Đình Lam 

Authors