(TBMK) – Mới đây, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đã chỉ đạo đưa nhanh kỹ thuật hiện đại vào hoạt động chiếu sáng đô thị.

Với tinh thần quyết tâm cao cùng sự chỉ đạo của cấp trên, cán bộ công nhân người lao động Công ty Đô thị Hà Tĩnh đã đoàn kết, thống nhất, thi đua lao động sản xuất hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2018.

Theo đó, các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đều đạt và vượt so với kế hoạch. Đặc biệt, tổng doanh thu đạt 107 tỷ đồng (tăng 2% so với 2017); lợi nhuận trước thuế đạt 4,9 tỷ đồng (tăng 6,5%); nộp ngân sách nhà nước: 7,1 tỷ đồng (tăng 24%); bình quân thu nhập đầu người/tháng, đạt 6,6 triệu đồng; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động đạt 4,07 tỷ đồng (tăng 10%).

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm; công tác dân vận được triển khai sáng tạo với mô hình “mỗi công nhân vệ sinh là một tuyên truyền viên về môi trường” góp phần thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải…

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tặng cờ thi đua biểu dương công tác dịch vụ môi trường

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn, mạnh dạn chỉ rõ những hạn chế còn gặp phải để xây dựng “kịch bản” phát triển trong năm 2019. Theo đó, một số chỉ tiêu cơ bản được đặt ra trong 2019 như 100% chi bộ trực thuộc xếp loại trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; doanh thu đạt 115 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5,2 tỷ đồng, nộp ngân sách 7,4 tỷ đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn công ty tiếp tục thống nhất, đoàn kết, chuyên nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm đến công tác cán bộ, đời sống của cán bộ nhân viên. Phát huy những kết quả đạt được, từng bước tháo gỡ khó khăn, hạn chế để công ty tiếp tục phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019.

Công ty Đô thị Hà Tĩnh cần làm tốt công tác thu gom xử lý rác thải, phân loại rác từ nguồn; tăng cường tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân có ý thức bảo vệ môi trường và đề xuất phương án xử lý hiệu quả; tiếp tục vận hành tốt nhà máy rác; tiếp cận KHKT hiện đại để xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị cũng như tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư hệ thống chiếu sáng để làm đẹp chung cho thành phố…

Đặc biệt, công ty cần chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ để tăng hiệu quả công việc.

Về các đề xuất của công ty, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu tiếp thu và tham mưu phương án, có giải pháp giải quyết kịp thời.

Đình Lam

Authors