(TBMK) - Thanh tra thành phố Hà Nội vừa công bố quyết định thanh tra đối với 80 đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.

Theo Quyết định 2878/QĐ-TTTP, đoàn thanh tra liên ngành gồm 4 tổ công tác. Mỗi tổ công tác thực hiện thanh tra tại 20 đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thanh tra tại mỗi đơn vị từ 1-2 ngày.

Các đoàn tập trung thanh tra việc chấp hành Luật BHXH, Luật BHYT trong việc thu, trích nộp BHXH, BHYT; xác định rõ số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, nguyên nhân và trách nhiệm, giải pháp khắc phục của đơn vị trong việc thực hiện trích nộp BHXH, BHYT.

Đại diện các doanh nghiệp ký vào Quyết định thanh tra do Thanh tra thành phố Hà Nội ban hành

Theo báo cáo của BHXH thành phố Hà Nội, tính đến cuối tháng 5/2019, tổng số nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Hà Nội lên tới hơn 3.430 tỷ đồng, chiếm 7,91% kế hoạch thu. Đáng chú ý, có 11.449 đơn vị nợ kéo dài từ 36 tháng.

Để bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động, cơ quan này xác định việc giảm nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giảm nợ.

Được biết, thời gian qua, BHXH thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực phối hợp với Công an, Liên đoàn Lao động, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội, Cục Thuế và Thanh tra thành phố Hà Nội triển khai Quy chế phối hợp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ bảo BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trên địa bàn.

Dự kiến, các tổ công tác thanh tra lần này sẽ tiến hành thanh tra tại các đơn vị trong tháng 7/2019. Trường hợp các đơn vị được thanh tra tự giác chấp hành nộp đầy đủ tiền nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, Tổ trưởng tổ thanh tra sẽ lập Biên bản về việc nộp tiền khắc phục nợ và sử dụng, kê khai lao động trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân để báo cáo Trưởng đoàn thanh tra xem xét, giải quyết có thể cho dừng thanh tra, kiểm tra tại đơn vị.

Authors