(TBMK) – UBND Tp.Hà Nội cho biết, sẽ chủ động lựa chọn đối tác chiến lược từ các nước phát triển (Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, EU, Úc, Mỹ) và từ các nước đang phát triển (Ma- laysia, Thái Lan, Trung Quốc) nhằm hiện thực hóa các mục tiêu thu hút đầu tư trong năm 2019.

Cụ thể, đối với lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thành phố sẽ chủ động lựa chọn đối tác chiến lược từ các nước phát triển (Hàn Quốc, Nhật Bản, Singa- pore, EU, Úc, Mỹ) và từ các nước đang phát triển (Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc) nhằm hiện thực hóa các mục tiêu thu hút đầu tư; đồng thời đốitácphảicóquymôvốnđầutưvàsốdựánlớn chiếm tỷ trọng lớn trong số các nhà đầu tư nước ngoài hiện nay ở Hà Nội; phù hợp với định hướng ngành nghề và lĩnh vực thu hút đầu tư kinh do- anh của thành phố; có thế mạnh cạnh tranh về công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, cơ sở hạ tầng hiện đại mà thành phố đang mong muốn hướng đến và thu hút đầu tư.

Hà Nội sẽ phát huy tối đa kết nối giữa các tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư lớn với lãnh đạo của thành phố; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, tham dự các đoàn công tác của lãnh đạo thành phố tại nước ngoài cũng như các đòàn khảo sát, hội nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ chuyên ngành, nhằm đánh giá tiềm năng, xu hướng đầu tư để đề xuất phương thức tiếp cận các đối tàc đầu tư lớn, trọng tâm kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm.

Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc hỗ trợ nhà đầu tư trong việc phổ biến kiến thức về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thực hiện triển khai mở rộng dự án đầu tư.

Phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện lập danhmụcdựáncósửdụngđấtkêugọiđầutư vào TP. Hà Nội; đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư quan trọng, có tính đột phá như đầu tư hạ tầng các khư cụm công nghiệp; tổ chức kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư tham gia vào các dự án lớn, dự án khu công nghệ cao, tham gia đầu tư vào các khu công nghiệp… Tăng cường phối hợp giữa đơn vị đầu mối với các sở, ngành của thành phố và với các bộ, ban, ngành trung ương, các đại sứ quán, thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài và các đại sứ quán, thương vụ nước ngoài tại Việt Nam trong việc thu hút và lựa chọn các dự án đầu tư.

Lĩnh vực xúc tiến thương mại, đối với định hướng hoạt động xúc tiến xuất khẩu, hướng tới phát triển “nền xuất khẩu nhanh và bền vững” tập trung vào các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gắn với thương hiệu Việt; tăng cường và đổi mới công tác thông tin thị trường, định kỳ nghiên cứu, đánh giá thị trường, trong đó đưa ra những thông tin, dự báo và đánh giá về tình hình cung cầu, giá cả; thị trường của một số sản phẩm xuất khẩu chính để doanh nghiệp có thông tin định hướng cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu.

Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại có trọng tâm, trọng điểm tại thị trường nước ngoài phù hợp với tiến trình hội nhập và các FTA; ng- hiên cứu tư vấn cho các doanh nghiệp trong nước vượt qua các rào cản ở các nước nhập khẩu; chú trọng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn, mang tính định hướng, dẫn dắt thị trường; tăng cường hoạt động xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp cận, chuyển giao công nghệ tiên tiến; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế tại Việt Nam…

PV

Authors