(TBMK) - Sau hơn 8 năm triển khai xây dựng Nông thôn mới (XD NTM) bằng nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã hoàn thành XD NTM ở 20/20 xã và đang hoàn thiện các thủ tục để được TW công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Đây là niềm phấn khởi và là động lực để Quốc Oai vững bước trên con đường đổi mới, hướng tới huyện NTM kiểu mẫu trong tương lai.

Quốc Oai là huyện nằm ở phía Tây thành phố Hà Nội, cách trung tâm thủ đô 19km. Huyện Quốc Oai có 21 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn và 20 xã với 96 thôn, 05 tổ dân phố, dân số trên 198.000 người. Trong quá trình XD NTM, huyện Quốc Oai gặp nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện chậm. Từ năm 2011 đến 2014, huyện chỉ có 3 xã đạt chuẩn NTM. Từ năm 2015, nhờ thay đổi cách làm, không thực hiện dàn trải mà tập trung cho những xã XD NTM có điều kiện về đích sớm; gắn trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu từng phòng, ban, bí thư, chủ tịch các xã trong lãnh đạo, chỉ đạo về NTM; lãnh đạo huyện thường xuyên có mặt tại cơ sở làm việc với từng xã, rà soát, đánh giá từng tiêu chí cụ thể và đưa ra phương án tháo gỡ, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc; đồng thời đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, kêu gọi xã hội hóa để có thêm nguồn lực XD NTM… đến hết năm 2018, Quốc Oai đã có 20/20 xã đạt chuẩn NTM; diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ nét; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về XD NTM ngày càng toàn diện hơn; người dân thực sự là chủ thể trong XD NTM, tin tưởng, tích cực hưởng ứng tham gia.

Cùng với việc làm tốt công tác tổ chức bộ máy chỉ đạo XD NTM, Quốc Oai cũng xác định công tác tuyên truyền, dân vận là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, chi tiết tới từng thôn, xóm đến mọi đối tượng, các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú nhằm cung cấp đầy đủ thông tin để nhân dân hiểu được mục đích, nội dung và ý nghĩa của Chương trình XD NTM. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của nhân dân được nâng lên, tạo nên sức mạnh tổng hợp và sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện. Với phương châm “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” làm mục tiêu định hướng công tác tuyên truyền vận động nhân dân XD NTM. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã huy động được 3.374 tỷ đồng để thực hiện chương trình, trong đó huy động đóng góp từ nhân dân là 300 tỷ đồng, huy động từ doanh nghiệp, hợp tác xã 181 tỷ đồng…

Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM thực sự đã tác động lớn đến kinh tế – xã hội của huyện Quốc Oai. Đến nay, diện mạo Quốc Oai có nhiều đổi thay, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,6%, cơ cấu có sự chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng Công nghiệp – Xây dựng và Thương mại – Dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành Nông nghiệp; sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; 100% trục chính đường liên thôn được cứng hóa, bê tông, dải nhựa asphal; 100% trạm y tế các xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt 82%; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng; 86,56% tỷ lệ người dân tham gia BHYT; giải quyết việc làm thường xuyên và ổn định cho 8.900 lao động; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 44 triệu đồng/ người/ năm; đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46% (vượt cao so với quy định thành phố là 2%)…

Từ nay đến năm 2020, huyện Quốc Oai phấn đấu có thêm từ 1 đến 2 xã hoàn thành XD NTM nâng cao; tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 1,7 đến 2%; giá trị sản xuất nông nghiệp canh tác đạt trên 220 triệu đồng/ha/năm; thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp làng nghề, tiểu thủ công nghiệp; sản xuất công nghiệp tiếp tục là mũi nhọn trong nền kinh tế… qua đó giải quyết việc làm cho trên 9000 lao động nông thôn; thu nhập bình quân của người dân đạt 50 triệu đồng/ người/ năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,45%…

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua sẽ là tiền đề để huyện Quốc Oai phát huy tốt hơn nữa các nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, đánh thức tiềm năng và lợi thế phát triển của địa phương, xây dựng Quốc Oai sớm hướng tới huyện NTM kiểu mẫu, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng – an ninh và đẹp về nề nếp văn hóa.

Authors