(TBMK) – Trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay, các HTX nông nghiệp trên cả nước nói chung, và mô hình HTX Nông nghiệp Sông Hồng ở Đông Anh (Hà Nội) nói riêng, đều giữ vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là góp phần thực hiện nông nghiệp đô thị sinh thái ở Thủ đô, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và vì mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững.


HTX Nông nghiệp Sông Hồng là mô hình HTX kiểu mới do Liên minh HTX TP. Hà Nội tư vấn hỗ trợ thành lập cuối năm 2016 và được  Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đông Anh cấp đăng ký kinh doanh ngày 10/10/2016.

Ông Lê Văn Tám, Giám đốc HTX Nông nghiệp Sông Hồng, kiểm tra dưa sạch trồng nhà màng công nghệ cao Israel

Với 10 thành viên sáng lập, HTX chuyên sâu các ngành nghề sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất rau củ quả theo hướng hữu cơ trong nhà màng công nghệ cao Israel, sản xuất mạ khay, chuyển giao cơ giới hóa đồng bộ về gieo trồng lúa.

Ông Lê Văn Tám – Giám đốc HTX, chia sẻ : Trên khu đất có diện tích 1.515m2 tại Khu Cống 1 lỗ, HTX hạch toán với 1.000m2 trồng dưa vàng Kim Hồng Ngọc, 1 năm 3 vụ, mỗi vụ 3 tấn dưa, cho số thu mỗi năm là 270 triệu đồng. Trừ chi phí nhân công, giống, phân bón, khấu hao nhà màng… khoảng 75.000.000 đồng.

Chỉ tính làm quả dưa sạch HTX có lãi 195 triệu đồng. Nếu tính gộp các khoản rau mầm và thu khác thì hiệu quả cao hơn nhiều lần so với cây lúa và cho thu về 1.5 tỷ đồng mỗi năm. Vào thời vụ, HTX có tới 30 công nhân là người trong và ngoài địa phương, cho thu nhập bình quân 5- 7 triệu/người/tháng.

Trên thực tế, HTX đang liên kết với một số HTX trong huyện Đông Anh (HTX Liên Hà, HTX Thụy Lâm…) và các HTX các tỉnh phía Bắc, để cùng phối hợp triển khai mô hình cơ giới hóa đồng bộ mạ khay – máy cấy, được bà con nông dân phấn khởi hưởng ứng. Ngoài ra, trong bối cảnh vùng ven Hà Nội đô thị hóa nhanh, đất nông nghiệp thu hẹp, việc HTX Sông Hồng sản xuất các loại rau củ quả có giá trị kinh tế, ứng dụng công nghệ cao là phù hợp xu thế phát triển kinh tế địa bàn và đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp sinh thái đô thị Hà Nội.

Tuy nhiên, quá trình sử dụng đất được giao của ông Tám trước đây và HTX Nông nghiệp Sông Hồng sau này đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của một số hộ dân dẫn đến có đơn thư. Song, ông Tám đã tự khắc phục bằng hình thức xây mương đảm bảo tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy không làm ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ xung quanh và khu vực.

Ông Bùi Quang Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Đại Mạch (Đông Anh- Hà Nội), cho biết: Trong suốt thời gian qua UBND xã vẫn thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của ông Lê Văn Tám và nhận thấy rằng, ông Tám rất hợp tác với chính quyền các cấp, khắc phục hậu quả.

Tính đến thời điểm hiện tại ông Tám đã tự tháo dỡ được một phần công trình vi phạm là diện tích hoảng 70m2 lán tôn và 15m2 công trình phụ trợ, trả lại hiện trạng ban đầu cho đất tập thể.

Cho đến nay, hợp đồng giao thuê, thầu khoán đất đã hết và một lần nữa HTX Sông Hồng đứng có nguy cơ phải tháo dỡ các công trình trên khu đất thuê. Trước tình hình đó, để tạo điều kiện căn bản ổn định các hoạt dộng sản xuất kinh doanh, HTX  đã làm đơn kiến nghị, đề xuất với chính quyền tiếp tục tạm giao lại 1. 515m2 và giữ nguyên hiện trạng khu xưởng.

Quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay, các HTX nông nghiệp trên cả nước nói chung, và mô hình HTX Nông nghiệp Sông Hồng ở Đông Anh (Hà Nội) đều giữ vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là góp phần thực hiện nông nghiệp đô thị sinh thái ở Thủ đô, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và vì mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững.

Theo ông Bùi Quang Tuấn, qua tham quan thực tế mô hình hoạt động của HTX Sông Hồng, nhận thấy rằng đây là mô hình điển hình và là mô hình điểm về nông nghiệp sạch. Bên cạnh đó, các công trình đều được sử dụng đúng mục đích vào việc phục vụ sản xuất nông nghiệp tiên tiến, có hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, trong thời gian tới UBND xã Đại Mạch cần được UBND huyện Đông Anh hỗ trợ đưa ra giải pháp và tạo điều kiện cho HTX Sông Hồng hoạt động.

Lý Trần

Authors