(TBMK) – LTS: Cách thủ đô Hà Nội 320 km về phía Bắc theo QL 2. Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới cực Bắc của Tổ quốc, cCó vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng: Phía Bắc và Tây có đường biên giới giáp với nước CHND Trung Hoa (274 km), phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Lào Cai và Yên Bái.    

thời báo mêkong
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đi thực tế Cửa khẩu Thanh Thủy

 Hà Giang là nơi tập trung 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, tạo nên một sự đa dạng về bản sắc văn hoá…Và do cấu tạo địa hình phức tạp, thiên nhiên đã khá ưu ái cho Hà Giang một nguồn tiềm năng về khí hậu, đất đai…để có thể phát triển đặc biệt về du lịch…

Là một trong những tỉnh khó khăn nhất nước lâu nay – Nhưng với nỗ lực bền bỉ và tinh thần vượt khó vươn lên của nhân dân toàn tỉnh, nhất là tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo sát sao…của Lãnh đạo Tỉnh – Thời gian qua, Hà Giang đã tạo dựng được những thành công rất dáng ghi nhận. Trước thềm Xuân mới Kỷ Hợi – 2019, P/viên Báo Thời báo Mê Kông đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, về tình hình phát triển của Tỉnh thời gian qua:

*Thưa ông – Được biết, năm 2018 tỉnh Hà Giang, với nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thông chính trị; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, với tinh thần trách nhiệm cao nhất của lãnh đạo tỉnh nên các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội đều cơ bản hoàn thành và đạt kết quả quan trọng. Ông có thể tóm lược những nét cơ bản nhất về những thành tựu này?.

Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn: Nhưng chúng ta đã biết, Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới; kinh tế – xã hội, kết cấu cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn và hiện có 07/11 đơn vị hành chính nằm trong danh sách các huyện 30a của cả nước. Do đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2015-2020,  đã đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, xây dựng dựng tỉnh Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của các tỉnh miền núi. Sau ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với sự đoàn kết, thống nhất, kiên trì và quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân; kinh tế – xã hội tỉnh Hà Giang đã thu được một số kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt năm 2018, với quan điểm tiếp tục xây dựng Chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể phục vụ. Tỉnh Hà Giang đã tập trung nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước; thực hiện động bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính công vụ các cấp, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch thuộc trách nhiệm ngành, đơn vị phụ trách.

Do đó, trong tổng số 45 chỉ tiêu giao kế hoạch, có 30/45 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 13/45 chỉ tiêu đạt trên 90% và 02/45 chỉ tiêu đạt thấp dưới 70%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch đúng hướng, theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 6,76 %; thu nhập bình quân đầu người đạt 24,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,43% (tỷ lệ giảm cao nhất trong ba năm vừa qua) và tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội cả năm đạt 8.611,4 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm 2017; chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành vượt chỉ tiêu số xã đạt chuẩn so với kế hoạch.

Các giá trị văn hóa tiếp tục được bảo tồn, phát huy; dịch vụ du lịch phát triển đa dạng, phong phú và đã thu hút được 1,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 7,8% so với năm 2017 và đạt doanh thu trên 1.150 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; QP-AN được đảm bảo; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế có nhiều chuyển biến tích cực.

*Công tác cải cách hành chính), nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân và Doanh nghiệp đã được tỉnh Hà Giang thực hiện như thế nào?

Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn: Công tác cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh Hà Giang xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyết suốt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã trong nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo và đã được cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC giai đoạn 2016-2020.

Quan điểm của tỉnh Hà Giang về CCHC là, phải tạo ra động lực cho phát triển kinh tế – xã hội, giảm chi phí, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp (DN); do vậy, CCHC, trước tiên là phải đột phá, thay đổi nhận thức, tư duy của người đứng đầu các đơn vị và cán bộ công chức trực tiếp thừa hành thực thi các thủ tục HC; đồng thời, CCHC phải được lượng hóa để có thể đo lường, đánh giá được và quan trọng hơn cả là kết quả CC thủ tục HC phải được người dân, DN cảm nhận được, thông qua sự hài lòng về chất lượng phục vụ.

Từ quan điểm trên, thời gian qua, tỉnh Hà Giang đã chủ động rà soát, công khai các thủ tục HC, theo hướng đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết xuống 1/2 so với luật định; đồng thời, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Trung tâm dịch vụ HC công tỉnh, qua đó đã kiểm soát chặt chẽ quá trình giải quyết TTHC của các sở, ngành liên quan, bảo đảm chính xác, minh bạch trên hệ thống điện tử liên thông.

Khách hàng có điều kiện thuận lợi hơn để tiếp cận thông tin, tiết kiệm thời gian, chi phí khi giải quyết TTHC và có thể phản hồi trực tiếp cho Chủ tịch UBND tỉnh qua số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử về các tổ chức, cá nhân gây phiền hà, sách nhiễu hoặc các vấn đề chưa hài lòng trong giải quyết các thủ tục HC.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ DN, người dân thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục HC, song song với việc ban hành Chương trình hành động, kế hoạch CCHC theo lộ trình chung của cả nước. UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP; số 19/NQ-CP và Luật hỗ trợ DN vừa và nhỏ.

Thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển DN, tính từ đầu năm đến ngày 15/11/2018, đã có 126 DN, 62 đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký 1.308,7 tỷ đồng; có 58 DN, 02 đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại và tỉnh Hà Giang đã thu hút được các DN, tập đoàn lớn đến khảo sát, đầu tư như: Tập đoàn TH trule milk, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Hào Hưng, Tập đoàn Thiên Minh, Tập đoàn Vingroup…với quan điểm, tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư ngay từ khi hình thành ý tưởng đề xuất đầu tư đến khi dự án triển khai đi vào hoạt động.

 *Tỉnh Hà Giang có tiềm năng, thế mạnh gì để nhà đầu tư trong nước và quốc tế có thể hợp tác đầu tư. Ông có thể cho biết các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh?

-Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn: Mặc dù là tỉnh miền núi, biên giới còn khó khăn, nhưng không đồng nghĩa với việc tỉnh Hà Giang không có tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư, thông qua việc phối hợp với các đơn vị nghiên cứu (Ban Kinh tế TW, Trường ĐHQG Hà Nội, Trường Đại học Fulbright, Tổ tư vấn của Thủ tướng) tổ chức các hội thảo và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, tỉnh Hà Giang xác định có ba lợi thế để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, (1) sản xuất nông nghiệp theo mô hình chuỗi giá trị, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ cao, trên cơ sở khai thác nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện hữu như: Chè, cam sành, mật ong bạc hà, dược liệu, sản phẩm từ gỗ, chăn nuôi đại gia súc…(2) đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển du lịch để khai thác cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa giàu bản sắc và giá trị của CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn (3) đầu tư hạ tầng thương mại biên giới và phát triển kinh tế biên mậu để khai thác lợi thế về thương mại biên giới, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa qua các cặp cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Để hỗ trợ, khuyến khích và định hướng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Bên cạnh việc áp dụng các cơ chế, chính sách chung của Chính phủ ở mức cao nhất, tỉnh Hà Giang cũng đã ban hành ba Nghị quyết chuyên đề về các chính sách hỗ trợ đầu tư vào ba lĩnh vực nêu trên, với các thủ tục đơn giản; cụ thể, về hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp có Nghị quyết 120 &86; đầu tư vào du lịch có Nghị quyết số 35 và đầu tư vào kinh tế biên mậu có Nghị quyết 120. Nhà đầu tư sẽ được Trung tâm tư vấn Xúc tiến Đầu tư tỉnh tư vấn, hỗ trợ về các thủ tục đăng ký và đề nghị hỗ trợ đầu tư, thông qua bộ thủ tục HC chung được niêm yết công khai tại Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh.

 *Trân trọng cảm ơn Ông.

Bảo Minh Lam - Trần Lý

Authors